Național Din Arad Religie Ultima oră
(FOTO) Paraclisul Facultății de Teologie și-a serbat hramul ”Sf. Maxim Mărturisitorul” în prezența Ierarhilor arădeni
(FOTO) Paraclisul Facultății de Teologie și-a serbat hramul ”Sf. Maxim Mărturisitorul” în prezența Ierarhilor arădeni
21/01/2024 ⋅ 1 comentarii

În duh de sărbătoare a fost înveșmântat astăzi, în Duminica a 32-a după Rusalii, Paraclisul Facultății de Teologie „Ilarion V. Felea”, care și-a sărbătorit unul dintre hramuri prin prăznuirea Sfântului Maxim Mărturisitorul. Și cu atât mai mare bucuria și duhul sărbătorii, cu cât rugăciunile celor prezenți au fost înălțate spre Înaltul Cerului prin ridicarea mâinilor  Ierarhilor arădeni, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei și Preasfințitul Părinte Episcop Vicar Emilian Crișanul. Căci acolo, în bisericuța de lemn realizată în stil tradițional maramureșean și însuflețită cu măiestrie de o pictură ce deschide fără prea mult efort, ci doar cu puțină tihnă dăruită la momentul potrivit, o cale de liniște în volbura neliniștei ce-i musai parcă a ne cuprinde, Ierarhii, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, au săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească. 

Și nu este mult, cale de doar câteva luni de când, la cealaltă sărbătoare a Sfântului Maxim, din miez de august, aveam să îi regăsim pe Ierarhii noștri în același lăcaș de închinare împreună rugându-se pentru binele cetății. Cum, la fel, nu mult este de când, împreună cu alți 8 Ierarhi ai Bisericii noastre, înveșmântau cu haina sfințeniei, prin slujba de târnosire, bisericuța prin care mulți elevi, studenți, profesori, slujitori ai Sfintelor Altare și credincioși și-au purtat, își poartă și-și vor purta pașii în pelerinajul spre Împărăția lui Dumnezeu. 

Iar Biserica ne invită astăzi, ca în acest pelerinaj, să ne oprim din toate cele ale vieții spre a cerceta cuvântul Evangheliei, care ne aduce înainte modelul de pocăință a lui Zaheu vameșul, și viața Sfântului Maxim Mărturisitorul, pentru a deveni la rândul nostru buni creștini mărturisitori. 

În CUVÂNTUL DE ÎNVĂȚĂTURĂ așezat la sufletele credincioșilor de toate vârstele, dascălilor și studenților, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a vorbit despre pilda vieții Sfântului Maxim Mărturisitorul și importanța acesteia cu atât mai mare în școlile teologice, și despre citirile scripturistice ale zilei (I Timotei 4, 9-15 și  Luca 19, 1-19), subliniind ținuta pe care slujitorii și credincioșii ar trebui să o aibă în Biserică.


„În Duminica a 32-a după Rusalii, în care facem pomenirea Sfântului Maxim Mărturisitorul, cu o însemnătate deosebită mai ales într-o școală teologică, dar și a unui ales al Bibliei, după cum am citit în Sfânta Evanghelie, Zaheu vameșul. Știm cu toții câtă ”dragoste” avea poporul față de vameși, însă el și-a dat seama de ce este și a încercat să îl vadă pe Mântuitorul, neștiind că va avea un prilej mai deosebit de întâlnire cu El. Auzind că trece prin Ierihon, s-a gândit să Îl întâmpine și el, dar pentru că era mic de statură și o mulțime de oameni înconjurau pe Mântuitorul, pentru a ajunge măcar să-L vadă s-a urcat într-un sicomor (dud). Istoria biblică de astăzi ne prezintă un moment în care ne arată că Dumnezeu știe pe fiecare ce are în suflet. Văzându-i voința, Mântuitorul îl ia pe Zaheu pentru câteva clipe deoparte ca să îl așeze pe calea cea dreaptă. Dacă spui că nu ai voință, atunci nu poți îndrepta nici viața ta în conformitate cu legea și cu darul creștinesc. Nici nu devii responsabil pentru faptele tale, dacă nu ai voința cum trebuie. Iată de ce a voit Sfântul Maxim Mărturisitorul să arate că fiecare este răspunzător. Chemarea este, desigur de la Dumnezeu, după cum ne arată și Evanghelia de astăzi, dar fiecare suntem răspunzători pentru faptele noastre. 

Despre Sfântul Maxim Mărturisitorul, trăitor în sec. VI-VII, știm dintru început că a fost un mare înțelept al vremii, filozof și teolog, ba am putea chiar spune într-un fel encicloped. Era respectat pretutindeni unde a fost afirmat în toată puterea cuvântului, mai ales că a dat operele, scrierile necesare și pentru Sinoadele Ecumenice care s-au întrunit pentru a veghea la păstrarea dreptei învățături a Bisericii. Pentru că a luptat pentru păstrarea adevărului de credință, susținând că Mântuitorul a avut două voințe, una omenească și una dumnezeiască, contrar ereticilor vremurilor de atunci ce susțineau că Hristos avea o singură voință, a suferit multe nedreptăți. I s-a tăiat limba și mâna dreaptă, pentru a nu mai putea vorbi și a nu mai putea scrie. Noi îl sărbătorim astăzi în școlile teologice tocmai pentru că a fost un mare teolog. 

„Fă-te pildă credincioșilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credința și curăția”, spune Sfântul Apostol Pavel ucenicului său Timotei. 

Deci iată cum Sfântul Maxim Mărturisitorul, și Apostolul, și Evanghelia de astăzi ne arată ținuta pe care trebuie să o avem în Biserică, deopotrivă slujitori și credincioși”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Timotei. 

La rândul său, în CUVÂNTUL DE ÎNVĂȚĂTURĂ dăruit celor prezenți, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a vorbit despre Vederea, lucrarea și îndumnezeirea omului, prin întâlnirea cu Fiul lui Dumnezeu.


„Pericopa Evanghelică (Luca 19, 1-10) și Apostolul (I Timotei 4,9-15), care se citesc în Duminica a 29-a după Rusalii, la Sfânta Liturghie, ne pregătesc pentru a ne înălța duhovnicește la chemarea harului lui Dumnezeu primit prin Sfintele Taine, și a-L face pe Hristos Domnul, Oaspete permanent în casa ființei noastre pentru îndumnezeirea noastră, așa după cum duhovnicește ne învață Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul, pe care îl cinstim astăzi (21 ianuarie).

Zaheu a urcat într-un dud ca să Îl vadă pe Fiul lui Dumnezeu, iar dialogul cu Hristos Domnul, primirea în casa sufletului și dialogul cu El, Hristos Răscumpărătorul omului, au dus la transfigurarea lui, la mântuire și la îndumnezeire.

Sfântul Maxim Mărturisitorul spune: „Îndumnezeirea nu afectează firea omului, că, îndumnezeit, omul rămâne în chip neschimbat, cu adevărat și deplin este omul îndumnezeit”.

Ne aflăm în Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă „Pr. Ilarion V. Felea”, biserică, care prin destinația ei de „laborator” pentru pregătirea viitorilor preoți, dar și prin pictura bizantină ce o are, ne așează într-o dimensiune cerească, harică, dumnezeiască, astfel încât, să urcăm (clerici, profesori, studenți, elevi și credincioși) la vederea și înțelegerea Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 

 Cu grijă pentru viața noastră creștină este necesar să acordăm o atenție deosebită înduhovnicirii noastre, și mai ales când ne aflăm la sfânta Liturghie, după cum ne învață Sfântul Apostol Pavel: „Nu fi nepăsător față de harul care este întru tine, care ți s-a dat prin proorocie, cu punerea mâinilor mai-marilor preoților...” (I Timotei 4, 14). Acest îndemn este valabil deopotrivă pentru clerici și credincioși, căci toți am primit Taina Sfântului Botez și a împărtășirii harului altor Sfinte Taine.

Să luăm aminte la noi înșine, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, deoarece „omul este îndumnezeit prin har”. Să lăsăm să lucreze harul lui Dumnezeu prin noi, urcând deasupra grijilor acestei vieți, pentru o vedere duhovnicească a lumii și mai ales a lucrării Sfintei Biserici în lume. Sfânta Biserică este „Laboratorul Învierii”, spun Sfinții Maxim Mărturisitorul și Nicolae Cabasila.

Să primim, așadar, sfințirea prin „cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune” (I Timotei 4,5), dar să contribuim și la sfințirea semenilor noștri în duhul dragostei lui Dumnezeu.

Dacă permitem, mijloacelor de informare în general, suntem asaltați de imagini și știri, precum și de grijile lumii în care trăim. În acest context, să Îl rugăm pe Domnul nostru Iisus Hristos pentru a ne lumina cu harul și prezența Sa, spre a fi la înălțimea chemării Sale: „Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul Meu asupra voastră și învățați-vă de la Mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre. Căci jugul Meu e bun și povara Mea este ușoară” (Matei 11, 28-30).

Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul (n. 579 - †662) este, împreună cu Sf. M. Mc. Mina, ocrotitorul Paraclisului Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad.

Așadar, astăzi suntem la unul dintre hramurile acestui sfânt locaș, rugându-ne pentru noi, ctitorii bisericii, profesorii, elevii și studenții teologi și pentru semenii noștri, pentru sfințirea vieții și a lumii. Să ne ajute Dumnezeu, prin Sfinții Săi, să-L facem pe Hristos Domnul, Oaspete permanent în casa ființei noastre spre slava Preasfintei Treimi și a noastră mântuire, Amin.”, a spus Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul.

21 ianuarie 2024, Duminica a 32-a după Rusalii, prăznuirea Sfântului Maxim Mărturisitorul, hramul Paraclisului Facultății de Teologie ”Ilarion V. Felea” în prezența Ierarhilor arădeni, timp de bucurie, împreună-rugăciune și comuniune. Iar când vorbim de comuniune, ne referim la toate acele amănunte care au făcut această zi să fie un binecuvântat întreg: voia bună, cuvintele pline de dragoste și binecuvântările Ierarhilor; așezarea deosebită răspunsurilor liturgice din cele două strane; numărul atât de mare al copiilor și credincioșilor pregătiți pentru Sfânta Împărtășanie, care a făcut la Sfântul Potir să fie unul mai mare decât de obicei; slujba Parastasului pentru stundenții și dascălii Teologiei arădene trecuți la cele veșnice; emoția cuvântului de mulțumire pe care Părintele Ștefan Negreanu l-a adresat Ierarhilor pentru prezența la hramul Paraclisului de-a lungul celor 18 ani de existență; plinirea sufletească a ctitorilor bisericuței, prezenți la Sfânta Liturghie; jertfa celor care s-au îngrijit ca la finalul Sfintei Liturghii toți să participe la o agapă frățească; și deloc în ultimul rând, dragostea cu care Preasfințitul Părinte Emilian, soborul slujitor, copiii și credincioșii i-au cântat Înaltpreasfințitului Părinte Timotei ”La mulți ani!”, în ajunul onomasticii Înaltpreasfinției Sale. 

 

Redacția Glasul Cetății își rezervă dreptul de a selecta și modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.

22.01.2024 18:28
Larisa Horgos
Intru multi ani, Stapane!
Frumoasa praznuire! Multumim!
Ca de fiecare data, pe langa cuvintele alese ce insotesc cuvantul (predica), multimea de fotografii ne face partasi si mai de aproape...