Național Din Arad Cultură Religie Ultima oră Externe
(FOTO) PS Emilian: Praznicul Bobotezei ne îndeamnă să fim conștienți de botezul nostru și să fim bucuroși că Dumnezeu locuiește și lucrează în și prin noi
(FOTO) PS Emilian: Praznicul Bobotezei ne îndeamnă să fim conștienți de botezul nostru și să fim bucuroși că Dumnezeu locuiește și lucrează în și prin noi
06/01/2024 ⋅ 0 comentarii

Astăzi este Ziua Botezului Domnului, Ziua Teofaniei, Ziua Epifaniei sau Ziua Dumnezeieștii Arătări a Preasfintei Treimi. Și în acest ”Astăzi”, atât de cu tâlc, revelator și întocmai cadențat pe cele mai fine unde ale sufletului în rugăciunea la Slujba sfințirii celei mari a apei, „ne-a sosit nouă tuturor vreme de praznic şi ceata sfinţilor cu noi se adună, şi îngerii cu oamenii împreună-prăznuiesc”

Praznic fiind, așadar, sute de credincioși arădeni s-au adunat astăzi în Catedrala istorică din Cetatea Aradului pentru a se părtăși de Sfânta Liturghie Arhierească săvârșită de Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, și pentru a lua și a duce spre casele lor Agheasma Mare.

Răsfoind articolele publicate la Botezul Domnului, pe Glasul Cetății, am constatat cu uimire (și bucurie, și recunoștință pentru timpul pe care Dumnezeu ni-l dăruiește), că astăzi am ajuns la cel de-al 5-lea. Totul „ca ieri”, având în vedere că recitindu-le, am retrăit aievea Liturghiile Arhierești ale anilor 2020, 2021, 2022, și 2023, în care Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul ne așeza tuturor în suflete acest praznic, vorbind despre dimensiunea Luminii, a Iubirii, a Sfințeniei prin care astăzi Cerul se unește cu pământul și pământul cu Cerul. Ca într-o veșnică icoană a acestui astăzi în care un Glas din ceruri ne reamintește spunându-ne: ”Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit”.

„Botezul Domnului are dimensiunea Luminii pentru că a fost văzut Dumnezeu în întregime, în toată plinătatea Lui treimică și a fost înțeles și sesizat ca Lumină. Lumina iubirii la Tatăl, lumina sfințirii apelor la Duhul Sfânt și lumina ascultării Fiului Iisus Hristos” – PS Emilian, în acest „astăzi” de an 2020.

„Sfânta Treime Se descoperă ca Dumnezeul Iubirii nemărginite, pentru că prin umanitatea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, noi suntem înfiați în iubirea lui Dumnezeu-Tatăl și devenim frați întru Hristos, prin lucrarea Duhului Sfânt” – ”astăzi” 2021.

„Prin Botez, Domnul Hristos a sfințit materia, iar noi cu apa sfințită sfințim casele și locurile în care trăim și muncim, aducând cu ea binecuvântarea Iordanului. Apa înseamnă viață, iar apa sfințită înseamnă viață în lumina harului lui Dumneze” -  ”astăzi” 2022.

Praznicul Botezului Domnului ne aduce înainte unul dintre cele mai importante evenimente din viața pământească a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iar prezența noastră astăzi în biserică arată ca o icoană a Botezului de la Iordan” -  ”astăzi” 2023.

Iar în acest ”astăzi” de 2024, ne-a atenționat părintește Preasfinția Sa că „acest praznic ne îndeamnă să fim conștienți de botezul nostru, să fim bucuroși că Dumnezeu locuiește și lucrează în și prin noi. Să nu ne temem de cele lumești, pentru că Dumnezeu este cu noi”. 

CUVÂNTUL IERARHULUI


„Sfintele Sărbători, deși se repetă din punct de vedere al rânduielii bisericești, ne oferă prilejul de a ne adânci mai mult în lucrarea sfântă pe care trebuie să o primim în legătura noastră cu Dumnezeu și cu lumea. An de an suntem chemați să înțelegem taina Nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, de ce și pentru ce S-a născut, de ce S-a botezat, de ce a trebuit să pătimească, de ce S-a schimbat la Față și toate celelalte evenimente din viața Sa pământească. Toate acestea, după cum spune și în otpustul slujbelor, sunt „pentru a noastră mântuire”. Pentru a noastră mântuire S-a întrupat Hristos, pentru a noastră mântuire S-a botezat, pentru a noastră mântuire S-a schimbat la Față. Toate aceste acte dumnezeiești și umane în același timp s-au realizat pentru noi, pentru mântuirea noastră. Nu era nevoie ca Mântuitorul Iisus Hristos să se boteze, pentru că nu avea păcat. La Iordan a fost o plinire a dumnezeirii, o plinire a profețiilor făcute ca cei dinaintea noastră și noi să credem în Mesia, Răscumpărătorul, Mântuitorul, Biruitorul asupra morții și a iadului. 

Această lucrare nu putea fi realizată de un om simplu. De aceea a fost nevoie ca dragostea Preasfintei Treimi să se reverse peste oameni și Fiul lui Dumnezeu să se întrupeze și să pătimească pentru noi și în locul nostru.

Spune Sfântul Chiril al Alexandriei că „Mântuitorul Iisus Hristos S-a botezat pentru ca noi să ne putem boteza în numele Lui și al Preasfintei Treimi”. Apa în care S-a botezat, Iordanul, înseamnă coborâre. Coborârea Fiului în apele Iordanului pentru a le sfinți și pentru a răscumpăra firea omenească. 

Mântuitorul se botează pentru ca noi să ne botezăm în numele Lui. Ne dă un exemplu, iar lucrarea aceasta o săvârșește Biserica, pentru că suntem toți botezați și devenim la rândul nostru izvoare de apă vie. Lucrează Harul lui Dumnezeu prin noi, prin Sfintele Moaște, prin apa sfințită, prin pâine, prin vin, prin untdelemn. Aceste lucruri materiale, prin care Dumnezeu lucrează pentru mântuirea noastră, noi le ținem în mâinile noastre și ne cutremurăm că Îl purtăm pe Dumnezeu în mâinile noastre și în ființa noastră. Nu ar mai trebui, așadar, să ne temem de nimic: nici de moarte, că este biruită, nici de păcat, nici de oameni, nici de lume.... pentru că dacă Hristos este cu noi, de ce să ne temem de cele ale lumii? Teama trebuie să dispară când credem cu toată ființa noastră că Iisus Hristos lucrează prin noi, prin vin, prin pâine, prin apă și untdelemn. 

La Botezul Domnului s-au deschis Cerurile și s-a auzit glasul Tatălui, iar Duhul Sfânt, în chip de porumbel, S-a pogorât peste Iisus Hristos. S-a arătat întreaga Sfântă Treime. Botezul Mântuitorului este un moment important și foarte necesar pentru a noastră mântuire. Spune Sf. Ioan Gură de Aur că cerurile s-au deschis pentru a se arăta Sfânta Treime, dar „să luăm aminte că și la botezul nostru cerurile s-au deschis și Sfânta Treime S-a pogorât pentru noi”. Ce lucrare minunată s-a petrecut cu Mântuitorul și ce lucrare dumnezeiască s-a petrecut în timpul botezului nostru: cerurile s-au deschis și Sfânta Treime S-a pogorât peste noi! Duhul lui Dumnezeu S-a pogorât peste noi și a rămas în noi. Chiar dacă noi nu Îl lăsăm să lucreze totdeauna sau Îl umbrim cu păcatele noastre, Sfântul Duh este prezent în noi. 

Acest praznic ne îndeamnă să fim conștienți de botezul nostru, să fim bucuroși că Dumnezeu locuiește și lucrează în și prin noi. Să nu ne temem de cele lumești, pentru că Dumnezeu este cu noi!

Să fim conștienți atunci când luăm apa sfințită, când ne împărtășim cu Sfintele Taine, când luăm Sfânta anafură, că este lucrarea lui Dumnezeu și ne hrănim cu Dumnezeu. 

Plecând de aici de la biserică cu apa sfințită, să o luăm cu evlavie și să ne gândim la lucrarea lui Dumnezeu prin ea, pentru noi și pentru cele din jurul nostru. Să ne sfințim viețile cu prezența lui Dumnezeu, pentru ca El să ne ajute ca toată această perioadă a sărbătorilor să ne fie cu folos, să avem putere pentru tot anul și să lucrăm cele folositoare pentru noi, pentru familie și pentru comunitate. La mulți și binecuvântați ani!”, a spus Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, în Catedrala Veche, la Sărbătoarea Botezului Domnului.

6 ianuarie 2024, Ziua Botezului Domnului, Ziua Teofaniei, Ziua Epifaniei sau Ziua Dumnezeieștii Arătări a Preasfintei Treimi, Liturghie Arhierească la Catedrala istorică din Cetatea Aradului, unde sute de arădeni s-au adunat în același Duh și au cântat:

„În Iordan Botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat. Că Glasul Părintelui a mărturisit Ţie, Fiu Iubit pe Tine numindu-Te; şi Duhul, în Chip de Porumbel, a adeverit întărirea Cuvântului, Cel Ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule şi lumea ai luminat, Slavă Ţie!”

 

Redacția Glasul Cetății își rezervă dreptul de a selecta și modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.