Național Din Arad Social Cultură Religie Ultima oră Externe
(FOTO) PS Părinte Emilian: Nașterea Domnului, călătoria omului cu Dumnezeu. Bucurie, pace și lumină în Catedrala istorică a Aradului, de Crăciun
(FOTO) PS Părinte Emilian: Nașterea Domnului, călătoria omului cu Dumnezeu. Bucurie, pace și lumină în Catedrala istorică a Aradului, de Crăciun
25/12/2023 ⋅ 1 comentarii

Coboară astăzi pacea pe pământ! Iar când ei, păcii, se adaugă bucuria oamenilor și lumina împreunei-rugăciuni, călătoria cu Dumnezeu nu poate fi decât una binecuvântată. Catedrala istorică a Aradului, unde Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a fost astăzi, în ziua Praznicului Nașterii Domnului, neîncăpătoare pentru arădenii de toate vârstele veniți a se face părtași Darurilor Crăciunului. În straie de sărbătoare, împodobiți cu mai mult zâmbet decât de obicei, de la întâmpinarea Ierarhului și până la binecuvântările de la finalul Sfintei Liturghii, copiii, tinerii și vârstnicii Aradului au călătorit împreună până la peștera Betleemului, ducând Pruncului astăzi născut poate cel mai prețios dar: pe ei înșiși.

CUVÂNTUL IERARHULUI

Nașterea Domnului – călătoria omului cu Dumnezeu

„Praznicul Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos reprezintă un act de iubire și răscumpărare a lui Dumnezeu pentru neamul omenesc prin dragostea Preasfintei Treimi, Întruparea și jertfa Fiului lui Dumnezeu. 

Însă acest eveniment și Praznic Împărătesc reprezintă și o invitație a Mântuitorului Hristos să călătorim împreună cu El către Împărăția Sa cerească.

Hristos Se naște, măriți-L,

 Hristos din Ceruri, întâmpinați-L, 

Hristos pe pământ, înălțați-vă! 

Cântați Domnului tot pământul și cu bucurie, lăudați-L popoare, că S-a preamărit”.

Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne invită:

Să-L cunoaștem pe Dumnezeu, „Și aceasta este viața veșnică: Să Te cunoască pe Tine Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis” (Ioan 17,3).

De asemenea, Troparul Praznicului ne arată că prin Nașterea Domnului Iisus Hristos, am primit lumina cunoașterii lui Dumnezeu: „Nașterea Ta Hristoase Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii, Lumina cunoștinței...”.

Să-L urmăm pe El: „Oricine voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34).

Să credem în El: „Și Iisus i-a zis: Eu sunt învierea și viața; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri în veac” (Ioan 11, 25-26).

Să ne împărtășim cu Trupul și Sângele Lui: „Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine și binecuvântând, a frânt și dând ucenicilor, a zis: luați, mâncați, acesta este Trupul Meu. Și luând paharul și mulțumind le-a dat, zicând: Beți dintru acesta toți, că acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor” (Matei 26, 26-27).

Astfel, Domnul Hristos ne invită la Sfânta Biserică și la Sfânta Liturghie pentru a ne împărtăși cu El „spre iertarea păcatelor și dobândirea vieții veșnice” din Împărăția Lui cea veșnică (cf. Pilda celor poftiți la cină, Luca 14, 16-24), precum și „Fericit este cel ce va prânzi în împărăția lui Dumnezeu” (Luca 14,15). 

Suntem invitați să stăm cu Dumnezeu la masă (așa după cum spune Colindul creștin), aceasta reprezentând invitația permanentă a lui Dumnezeu la Cina Sa (cf.Luca 14,16-24), însă depinde de noi dacă răspundem invitației Lui. Dacă astăzi suntem aici, în biserică, la Sfânta Liturghie, să ne împărtășim din Cuvântul Domnului, precum și cu Trupul și Sângele Său, să răspundem permanent acestei invitații dumnezeiești.

Mântuitorul Iisus Hristos ne ajută să depășim încercările vieții pământești, fiindcă El este împreună cu noi: „Acestea vi le-am grăit, ca întru Mine pace să aveți. În lume necazuri veți avea; dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea” (Ioan 16,33), făgăduindu-ne: „... iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului” (Matei 28, 20).

De multe ori suntem asaltați de probleme și griji pentru noi, pentru familie și locul de muncă, dar să ascultăm de îndemnul Domnului și să ne punem nădejdea în El: „Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul Meu asuprea voastră și învățați-vă de la Mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre” (Matei 11, 28-29). 

Hristos Domnul S-a născut, a pătimit, a murit și Înviat pentru ca noi, să ne iubim unii pe alții, așa după cum El ne-a iubit pe noi, să ne ajutăm, să fim prieteni și frați: „Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiți unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul” (Ioan 13, 34); „Întru aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții” (Ioan 13, 35).

Să avem grijă ca atunci când ne va chema la El să fim pregătiți: „Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem”.

Având în vedere mărturisirea Nașterii Lui, a minunilor săvârșite, a învățăturii primite de la El (Sfânta Evanghelie – Vestea cea bună), să nu ne temem în a crede și în a vesti lumii dragostea lui Dumnezeu față de oameni: „Iar când vă vor da pe voi în mâna lor, nu vă îngrijiți cum sau ce veți vorbi, căci se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiți; Fiindcă nu voi sunteți care vorbiți, ci Duhul Tatălui vostru este care grăiește întru voi” (Matei 10, 19-20).

Suntem cu toții acum în bucuria și lumina Sfintelor Sărbători, să Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile primite: viața, familia, prietenii, comunitatea și pământul pe care călcăm. Să ne rugăm pentru noi, pentru familie, pentru cei care ne iubesc sau ne urăsc, pentru cei bolnavi, pentru cei săraci, singuri și fără de ajutor. Să fim buni și înțelegători unii cu ceilalți. 

Cu ajutorul lui Dumnezeu și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, cu toții ne-am străduit să slujim Biserica Mântuitorului Iisus Hristos, cât mai bine și folositor pentru toți binecredincioșii creștini din Eparhie, dar și spre folosul celor plecați în afara granițelor țării.

Ne aducem anul acesta și nu numai, de slujirea Sfântului Ierarh Andrei Șaguna (150 de ani de la trecerea în veșnicie 1873-2023), de bisericile, școlile ctitorite, de publicațiile tipărite pentru românii din Transilvania.

Fiind „Anul omagial al persoanelor vârstnice” (2023) în Patriarhia Română, dar nu doar pentru aceasta, Arhiepiscopia Aradului a desfășurat multe activități social filantropice, între care amintim și Proiectul Cantinei sociale „Sfântul Ierarh Nicolae”, intitulat: „Masa pe roți pentru bunicii comunității”, adeseori ajutorul fiind și pentru părinții și bunicii celor plecați în țări străine...

Totodată, fiind și Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești (psalți), felicităm pe toți cântăreții bisericești și corurile, care împodobesc slujbele din bisericile Eparhiei. 

Mulțumim lui Dumnezeu pentru că în Eparhia Aradului, clerul, monahii și credincioșii au sufletul deschis spre credință și fapte bune.

Bunul Dumnezeu să reverse dragostea și darurile Sale peste noi toți, spre Slava Sa și mântuirea noastră. 

Vă dorim Sărbători binecuvântate și liniștite.

La mulți și binecuvântați ani!” – Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului. 


25 decembrie 2023, Nașterea Domnului, un nou popas din călătoria noastră cu Dumnezeu prin Sfânta Liturghie Arhierească săvârșită pe PS Emilian și un bogat sobor de preoți și diaconi, la Catedrala istorică a Aradului. La finalul Sfintei Liturghii, Corul de copii al Catedralei ”Sf. Ioan Botezătorul”, condus de Părintele Gabriel Streulea, a oferit tuturor un buchet de colinde, buchet în care cu bucurie s-au prins Ierarhul și mulțimea de credincioși, cântând împreună „O, ce veste minunată!”. Redacția Glasul Cetății își rezervă dreptul de a selecta și modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.

25.12.2023 16:17
Larisa Horgos
Slava lui Dumnezeu pentru toate! Praznic luminos, cu folos, tuturor!