Național Din Arad Cultură Religie Ultima oră Externe
(FOTO) Sărbătoare în mijlocul comunității românești din Viena. Biserica „Pogorârea Sfântului Duh și Sf. Ștefan cel Mare” și-a serbat hramul
(FOTO) Sărbătoare în mijlocul comunității românești din Viena. Biserica „Pogorârea Sfântului Duh și Sf. Ștefan cel Mare” și-a serbat hramul
12/06/2022 ⋅ 1 comentarii

Frumoasă ne este Ortodoxia, frumoasă ne este România. România, indiferent de locul în care ar fi ea: între granițe sau în afara lor. 

Dincolo de granițele cetății și ale Țării a fost astăzi și Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, făcându-se parte a acelei bucăți de Românie aflată în Sfântă Liturghie la hramul bisericii „Pogorârea Duhului Sfânt și Sf. Ștefan cel Mare” din Viena.

 În ziua aceasta, când a sosit ziua Cincizecimii, acolo, în mijlocul comunității românești din capitala Austriei, Ierarhul nostru, în împreună-rugăciune a fost cu Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, și un sobor de preoți și diaconi. Martori și împreună-rugători fiind și românii noștri care alcătuiesc comunitatea pentru care ieri, în ajunul Pogorârii Duhului Sfânt, s-a sfințit un nou Altar românesc în Viena, care „arată frumusețea spirituală a României”, după cum avea să spună Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în mesajul transmis cu acest prilej. 

Despre această frumusețe au vorbit astăzi rugăciunile, slujitorii Altarului, tulnicele, chipurile, cântările și iile, copiii, tații și mamele. Acei copii, vlăstare românești, care odihneau în brațele taților și mamelor sau dădeau răspunsurile liturgice împreună cu ei. Acolo, în ochii lor și ai mamelor și taților, ai noștri toți de pretutindeni, adunați împreună de Biserica a cărei întemeiere o sărbătorim astăzi. 

„Astăzi, prin Pogorârea Duhului Sfânt, această roadă a Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se întemeiază Biserica. Astăzi vedem cum ni se comunică Duhul Sfânt în chip văzut: în aceste limbi ca de foc care coboară din cer peste Sfinții Apostoli sau ca apă vie spre viața veșnică, cum ne spune Mântuitorul în Evanghelia de astăzi. Odată cu începuturile Bisericii, cu întemeierea ei în ziua Cincizecimii, a început o nouă istorie a lumii, istoria harului în care noi suntem chemați după ce am fost botezați, în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, să lucrăm cu frică și cu cutremur la mântuirea noastră. Adică să ne împropriem roadele pe care jertfa Mântuitorului de pe Crucea le-a adus: iertarea păcatelor, mântuirea sufletului și dobândirea vieții veșnice.

Evenimentul de ieri și de astăzi are o semnificație deosebită pentru comunitatea dumneavoastră. Sfântul Altar, prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir, a devenit Peștera Betleemului dar și Mormântul cel de viață făcător al Mântuitorului. Această biserică devine centrul vieții dumneavoastră. Faptul că aveți în inima Vienei un Altar românesc în care să mărturisiți împreună credința neamului nostru românesc, credința cea adevărată, este un lucru pentru care trebuie să dăm slavă lui Dumnezeu din toată inima. Pentru că, iată, aveți aici o poartă a cerului, o casă a lui Dumnezeu în mijlocul comunității.”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop Vicar patriarhal, reprezentantul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la evenimentul de la Viena. 

Duhul Sfânt, astăzi pogorât,  este „Duhul Vieții și Duhului Adevărului”, ne-a spus Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul. 

„Duhul Sfânt este Cel care prin dragostea lui Dumnezeu Tatăl și jertfa lui Dumnezeu Fiul, constituie și sfințește Biserica Domnului Iisus Hristos.

Sfântul Duh la cinzeci de zile de la Învierea Domnului, S-a coborât peste Sfinții Apostoli, dăruindu-le har, înțelepciune și putere în a învăța (Evanghelia), a boteza, a hirotoni și a întemeia comunități creștine pentru sfințirea oamenilor și înveșnicirea lor în Împărăția lui Dumnezeu.

Totul la Dumnezeu este unic. Tatăl are o unică trimitere - pe Fiul, iar Duhul Sfânt este unica trimitere a Fiului: „Va veni Duhul Sfânt peste voi, alt mângâietor pe care Eu Îl voi trimite de la Tatăl, care de la Tatăl purcede”.

Observăm că în Sfânta Treime este dragoste, comuniune și ascultare. Este Dumnezeul smereniei și al ascultării. Nu există limite în ascultare și în pogorâre la Dumnezeu. Astfel, Dumnezeu ne ascultă și noi este necesar să-L ascultăm, fiindcă este Dumnezeu dătător de viață.

Sfântul Duh sfințește persoane distincte, le luminează și le adună în comuniune și conlucrare într-o legătură tainică și sfântă cu Persoanele Preasfintei Treimi.

„Dragostea lui Dumnezeu Tatăl, harul Domnului nostru Iisus Hristos și împărtășirea Duhului Sfânt”, au făcut posibile Sfânta Liturghie, Sfintele Taine și Sărbătorile din Sfânta Biserică prin care se întărește legătura noastră cu Preasfânta Treime. 

Dacă suntem botezați în numele Preasfintei Treimi să Îl lăsăm pe Duhul Sfânt să facă din fiecare om credincios chip al lui Hristos Dumnezeu - Omul.

Suntem în lume, iar Sfântul Duh dorește să ne sfințească viața și să ne modeleze ca să fim sfinți și pe calea către desăvârșire.

Peste tot lucrează Sfântul Duh. Aici, la Viena, oamenii lui Dumnezeu au făcut posibilă ctitorirea unei biserici ortodoxe românești cu hramurile „Pogorârea Sfântului Duh” și „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”. Părintele Emanuel Nuțu, dimpreună cu toate ajutoarele lui, întruchipează duhul ortodox și românesc în dragoste și dăruire pentru slava lui Dumnezeu și sfințirea celor care Îl slujesc pe El.

Felicităm pe slujitori, ctitori și binefăcători pentru lucrarea sfântă înălțată întru dăinuire și comuniune creștină în pregătire pentru Împărăția lui Dumnezeu.”, a spus Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul. 

Într-o biserică îmbrățișată din interior și exterior de românii noștri, fiecare cu dorurile, durerile și nădejdile sale, Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, a îndemnat părintește la o continuă luptă cu păcatele, având nădejdea că Dumnezeu are o infinită iubire pentru fiecare.

„Toate neputințele noastre, toate bolile și necazurile vieții sunt consecințe ale păcatului, de aceea trebuie să ne luptăm cu păcatul, cu ajutorul Duhului Sfânt. Dumnezeu ne iubește pe toți și ne așteaptă să ne întoarcem la El. Așa precum o mamă bună, un tată bun își iubesc copiii, cu atât mai mult, infinit mai mult, ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi, în situația în care ne aflăm. Dumnezeu nu ne lasă. Să avem această nădejde că Dumnezeu este cu noi în toate clipele vieții noastre și să nu ne pierdem niciodată curajul, să avem această nădejde că Dumnezeu ne poate scăpa și ne scapă din toate necazurile și ispitele pe care le avem. Să ne ajute Dumnezeu să trăim o viață creștină cât mai autentică și să ne rugăm mult, pentru că în rugăciune ne arătăm dragostea noastră față de El.”, a spus ÎPS Mitropolit Serafim. 

12 iunie 2020, Praznicul Pogorârii Sfântului Duh, sărbătoare în mijlocul comunității românești din Viena: Liturghie Arhierească la hramul bisericii „Pogorârea Sfântului Duh și Sf. Ștefan cel Mare”; hirotonia întru preot a diaconului Vasile, pe seama bisericii cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Iustin Martirul și Filosoful” din Parohia Wels; Vecernia Rusaliilor și sfințirea și inaugurarea Magazinului bisericesc și a Biroului de pelerinaje al parohiei păstorite de Părintele Ștefan Emanuel Nuțu. Părinte care astăzi a primit Crucea Nordului „pentru slujirea sa jertfelnică, rodnică și folositoare Bisericii și Societății” din partea Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord. 

O zi în care Cetatea Aradului a fost la Viena prin prezenta Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul, o zi în care România a fost fără granițe, o zi în care pentru românii de pretutindeni Grupul psaltic Tronos al Catedralei patriarhale a dat răspunsurile liturgice și a făcut ca Balada Brâncovenilor să se audă în capitala Austriei.


„Veniți toți credincioșii să preaslăvim pogorârea Sfântului Duh. Cel Care din sânurile Tatălui a purces asupra Apostolilor, acoperind ca și cu niște ape pământul de cunoștința lui Dumnezeu și învrednicind de harul cel de viață făcător al învierii și de slava cea de sus pe cei ce aleargă la El întru curățire, sfințind și îndumnezeind pe cei ce strigă: Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte și te sălășluiește întru noi!”


Redacția Glasul Cetății își rezervă dreptul de a selecta și modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.

12.06.2022 14:50
Larisa Horgos
Foarte frumos! Duhul Romaniei in Duhul lui Dumnezeu...