Național Din Arad Religie Ultima oră
PS Emilian Crișanul: ”Să facem din fiecare familie un Bethleem al Nașterii Domnului”
PS Emilian Crișanul: ”Să facem din fiecare familie un Bethleem al Nașterii Domnului”
14/11/2019 ⋅ 0 comentarii

Nădejde de bucurie se așterne în fața creștinilor ortodocși care se pregătesc pentru intrarea în POSTUL la capătul căruia, din ieslea Bethleemului, răsări-va lumii lumina cunoştinţei. 

Ziua de 15 noiembrie, o zi care poartă în toate cele ale ei însemnătatea unei pietre de temelie pusă la zidirea peșterii sufletești. Peșteră în care, după 40 de zile de post,  Pruncul Iisus să afle bun și cald loc pentru a se naște. Iar odată născut să ne descopere fiecăruia în parte și tuturor împreună Raiul, după cum frumos răsună din glasuri de copii în Ajunul Crăciunului: ”Şi când Domnul S-a născut, ieslea-n rai s-a prefăcut”. 

Pe calea bucuriei aflându-ne, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului, ne așează la suflet folositor cuvânt de învățătură: 

Postul are trei motivații importante: pregătirea pentru un eveniment din viața comunității; penitență sau pocăință pentru iertarea păcatelor și postul ca act de invocare a ajutorului lui Dumnezeu.

Oamenii au postit și în Vechiul și în Noul Testament. Avem o mulțime de exemple în acest sens. Chiar și Mântuitorul Iisus Hristos a postit înainte de a începe activitatea mesianică (cf. Matei 4, 1-11; Marcu 1, 12-13; Luca 4, 1-13). Astfel înțelegem că postul este un act bine primit   înaintea lui Dumnezeu. Și cu toate acestea el este doar un mijloc prin care noi ne disciplinăm viața pământească pentru a o dobândi pe cea veșnică.

Prin post, rugăciune și ascultare de Dumnezeu, omul se umple de lumina și sfințenia lui Dumnezeu. Postul creștin are în centrul său participarea la viața și lucrarea Domnului Hristos în om. Dacă postim, trebuie să ne rugăm mai mult, să facem fapte bune și să avem răbdare.

Postul ca detașare a omului față de lucrurile materiale și alipirea de cele spirituale pentru o anumită perioadă de timp, înseamnă o înțelegere a valorilor netrecătoare din viața omului, o atașare față de harul și tainele lui Dumnezeu.

Postul Nașterii Domnului în care intrăm ne amintește de postul de 40 de zile pe care l-a ținut Moise înainte de primirea Tablelor Legii (Cele zece Porunci), care evocă de fapt pe toți proorocii care au așteptat venirea lui Mesia, adică întruparea Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria. Perioada aceasta de post ne pregătește intens pentru primirea creștinească a Praznicului Nașterii Domnului. 

Una dintre cântările din perioada Praznicului Nașterii Domnului exprimă bucuria și responsabilitatea creștină:

„Hristos Se naște slăviți-L!

Hristos din ceruri întâmpinați-L!

Hristos pe pământ, înălțați-vă!

Cântați Domnului tot pământul. Lăudați-L popoare, că S-a preaslăvit” (Catavasie la Nașterea Domnului).

Pentru a întâmpina cum se cuvine acest eveniment unic în istoria mântuirii neamului creștinesc, fiecare persoană are datoria de a se pregăti sufletește și trupește pentru a-L naște pe Hristos în inima sa.

Fiul lui Dumnezeu S-a născut o singură dată din Fecioara Maria ca Om, dar se naște în fiecare om nou botezat și locuiește în fiecare persoană care a primit harul Său.

Ce frumos este că acest post este însoțit de colinde pe cărarea care duce la Bethleem. Astfel, noi devenim colindători la peștera Bethleemului. Dumnezeu ne-a făcut un mare dar în Persoana Fiului Său. Hristos Domnul este un mare dar pentru noi. De aici înfiriparea tradiției ca oamenii să-și facă daruri de Crăciun. Însă trebuie să apreciem mai mult dăruitorul decât darul.

Pe parcursul Postului Nașterii Domnului să căutăm în a pune în practică virtuțile creștine, să fim milostivi, să facem daruri fără a primi răsplată, să facem bucurii acolo unde este suferință și întristare.

Postul Nașterii Domnului să ne învețe pe toți a fi colindători la inimile creștinilor care așteaptă vestea cea bună.

Să facem din fiecare familie un Bethleem al Nașterii Domnului și să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile primite”.

Acum, la început de drum, mai mult decât oricare alt vers din Acatistul Nașterii Domnului străbate din sufletele celor care pornesc pe Cale rugămintea ca Mântuitorul, Cel ce S-a născut la marginea cetăţii, să ne dea nouă să fugim de deşertăciunile lumii acesteia pentru ca împreună cu îngerii, în 25 decembrie să putem face bucuroși mărturia: HRISTOS SE NAȘTE, SLĂVIȚI-L!

POST CU BUCURIE!

Redacția Glasul Cetății își rezervă dreptul de a selecta și modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.