Național Din Arad Cultură Religie Ultima oră
(FOTO) PS Emilian, la hramul Catedralei Mitropolitane din Timișoara: „Sfinții Trei Ierarhi ne îndeamnă să fim prieteni cu Dumnezeu și cu oamenii”
(FOTO) PS Emilian, la hramul Catedralei Mitropolitane din Timișoara: „Sfinții Trei Ierarhi ne îndeamnă să fim prieteni cu Dumnezeu și cu oamenii”
30/01/2024 ⋅ 0 comentarii

Trei Ierarhi au slujit astăzi, în ziua prăznuirii Sfinților Trei Ierarhi, la hramul Catedralei Mitropolitane din Timișoara.

Doar o zi ne desparte de Duminica ce ne-a înmânat tuturor, prin glas de Evanghelie, onoranta invitație la nunta fiului de împărat. Aflat la sărbătoarea Sfântului Ierarh Grigorie Teologul, cel de-al doilea hram al bisericii din Parohia Grădiște II din Arad, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul ne spunea în cuvântul de învățătură că această invitație este reînnoită cu fiecare chemare a clopotelor la Sfintele Slujbe. 

Șapte clopote au vestit astăzi celor care au vrut să audă că mândra Catedrală a Banatului își sărbătorește hramul ”Sfinții Trei Ierarhi, Vasile, Grigorie și Ioan”. Și cum ele, vestitoarele clopote, au în ele un duh arădean, prin armonizarea făcută acestora de compozitorul Sabin Drăgoi, la fel cum și acolo, la piatra de temelie a Catedralei, cetatea noastră este de peste vremuri prezentă prin Slujba Sfințirii a acesteia, în anu1936, de către episcopul Andrei Magieru al Aradului, era absolut firesc ca și astăzi, la ceas de sărbătoare, Aradul să fie acolo în duh de comuniune și împreună-rugăciune prin împreuna-slujire a Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul cu Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, și Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei. 

Așadar, trei Ierarhi, în Catedrala Mitropolitană din Timișoara, la sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi, în numele și spre slava Preasfintei Treimi.

Sfinți Trei Ierarhi, modele pentru noi toți de comuniune, înțelepciune, prietenie și dragoste față de Dumnezeu și oameni, care, într-o frumoasă lucrare, tot din anul sfințirii pietrei de temelie a Catedralei din Timișoara sunt și ocrotitorii învățământului teologic ortodox. Se  hotăra la Atena, iar la Timișoara, prin mâna unui Ierarh arădean, se punea piatră de temelie acestei hotărări prin înălțarea unei catedrale.

Se cuvine deci ca „Pe acești trei luminători mai mari ai dumnezeirii cei întreit strălucitoare, pe cei ce luminează lumea cu razele dumnezeieștilor învățături, pe râurile înțelepciunii cele cu miere curgătoare care adapă toată făptura cu apele cunoștinței de Dumnezeu, pe Marele Vasile și de Dumnezeu cuvântătorul Grigorie, împreună cu slăvitul Ioan, cel cu limba și cu cuvintele de aur, toți cei iubitori de cuvintele lor, adunându-ne cu cântări să-i cinstim; că aceștia Treimii pururea se roagă pentru noi”, după îndemnul Troparului ce s-a cântat în această zi în toate bisericile în care s-a săvârșit Sfânta Liturghie. 

În Cuvântul de învățătură dăruit credincioșilor prezenți în singura catedrală eparhială din țară închinată Sfinților Trei Ierarhi, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a vorbit despre modul în care Sfinții Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur au lucrat pentru Dumnzeu și pentru oameni, subliniind că din viețile acestor Trei Ierarhi învățăm importanța prieteniei cu Dumnezeu și cu oamenii. Nu o prietenie superficială, ci una clădită pe dragoste ca „sare a tuturor bunătăților”, căci dragostea „pe Fiul lui Dumnezeu din cer la noi L-a pogorât. Pentru dragoste împărăţia lui Dumnezeu s-a propovăduit. Prin ea pustietăţile s-au prefăcut în nişte cetăţi, iar pescarii s-au înţelepţit. Ea munţii şi peşterile le-a umplut de cântări. Ea a învăţat pe bărbaţi şi femei să umble pe calea cea strâmtă şi cu greutăţi...” (Sf. Vasile cel Mare).

CUVÂNTUL IERARHULUI

„Îi sărbătorim astăzi pe Sfinții Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur. Îi sărbătorim în toate bisericile, îi cinstim în toate școlile teologice, ai căror ocrotitori sunt de aproape nouă decenii, însă în mod deosebit îi prăznuim în această zi în Catedrala Mitropolitană din Timișoara, care se află sub binecuvântata lor oblăduire.

Așa cum bine este cunoscut, Sântul Vasile, Sfântul Grigorie și Sfântul Ioan au propriile zile de sărbătoare (1 ianuarie, 25 ianuarie și 13 noiembrie), însă ziua de 30 ianuarie ni-i aduce înainte ca o treime de arhierei care au lepădat de la ei orice formă de egoism și ne arată tuturor că prietenia cu Dumnezeu și oamenii, fundamentată pe dragoste sinceră, duce către Împărăția lui Dumnezeu. 

Toți acești Trei Ierarhi au trăit în secolul al IV-lea, toți au provenit din familii evlavioase și toți au studiat științele laice la marile școli din acea vreme. Sărbătorindu-i împreună, firesc este să cercetăm ce i-a unit în acest praznic. Aflăm astfel că au avut o viață retrasă, practicând rugăciunea și munca; au refuzat Taina Preoției; pentru viața lor sfântă Dumnezeu i-a rânduit păstori în centre mari, orașe; au sprijinit cu toată dragostea și grija săracii, bolnavii și orfanii; au fost oamenii timpului lor prin lupta pentru lămurirea adevărului de credință ortodoxă; au fost mari scriitori și predicatori bisericești; au luptat fără a precupeți vreun efort împotriva ereziilor vremii; au scris lucrări însemnate despre prietenie. Și sunt, poate, doar câteva dintre trăsăturile comune. 

Pentru acestea și pentru multe altele, pentru modul în care au lucrat și darurile pe care le-au cultivat în slujirea lor au rămas cunoscuți ca fiind: Sf. Vasile„brațul care lucrează”, Sf. Grigorie„capul (mintea) care cugetă”, iar Sf. Ioan Gură de Aur„Gura care vorbește”.

Sfântul Vasile cel Mare ne învață că „universul în care trăim este creat de Dumnezeu”, spunând că  ”Dumnezeu a înzestrat pe om cu suflet rațional pentru a cunoaște pe Dumnezeu, să cerceteze firea lucrurilor și să culeagă fructul dulce al înțelepciunii”. 

Și tot el ne spune că omul este o ființă sociabilă și nicidecum singuratic și sălbatic. El a scris despre suflet că este partea dominantă și elementul hotărâtor din persoana umană, arătând astfel cât de importantă este educabilitatea sufletului. Totodată ne arată că omul trebuie să își educe simțurile și să își stăpânească patimile, subliniind importanța educației – în sensul ascultării de voința lui Dumnezeu, cu ajutorul harului. Educație prin harul lui Dumnezeu, prin familie (credință, evlavie...), prin școală bisericească și laică, prin biserică (sfintele Taine, slujbe, catehizare), și prin mediul în care trăim.

Multe și folositoare lucruri învățăm de la Sfântul Vasile cel Mare, însă pentru viața de zi cu zi important este nu îi uităm îndemnul dat prin exemplul propriei vieți de a fi cu dragoste față de toți oamenii (bolnavi, săraci, singuri etc.), să fim iubitori de unitate în Biserică, să ne rugăm, să apreciem familia, dar și vocația monahală.

Sfântul Grigorie Teologul (de Nazianz), „teologul Sfintei Treimi”, prieten cu Sfântul Vasile cel Mare, a participat la Sinodul II Ecumenic (381) unde s-a stabilit învățătura despre Dumnezeu-Duhul Sfânt. Prin cartea „Hristos pătimind”, Sfântul Grigorie ni-L dezvăluie pe Mântuitorul ca medic divin prin lucrarea Sa pământească, ce culminează cu jertfa de pe Cruce, prin coborârea la cei din iad și lucrarea Sa de după Înălțare și Cincizecime. 

De la Sfântul Grigorie învățăm să fim smeriți, să căutăm înțelepciunea, să fim iubitori de liniște, răbdători, să avem credință puternică, să iubim adevărul, să luptăm împotriva ereziilor și să lucrăm la unitatea Bisericii.

Sfântul Ioan Gură de Aur, mare orator și tâlcuitor al Sfintei Scripturi, ne învață să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu din Noul și Vechiul Testament; să ne rugăm și să trăim Sfânta Liturghie; să înțelegem Taina Preoției; să deosebim binele de rău și adevărul de minciună; să punem accentul pe frumos, iubind credința, dar și pe săraci.

Privind la viața Sfântului Ioan Gură de Aur, în orice slujire ne-am afla, el ne învață să avem răbdare în necazuri, să nu cârtim, să avem cuvânt bun și folositor pentru toți, să nu judecăm pe cei care ne nedreptățesc, să fim cu iubire față de vrăjmași și să ne rugăm pentru ei, să fim darnici și rugători.

Sfinții Trei Ierarhi sunt învățători și Păstori ai Bisericii, modele de urmat și bune călăuze spre cer deopotrivă pentru clerici, monahi și credincioși, căci sunt ctitori ai Ortodoxiei; ne rugăm cu rugăciuni alcătuite de ei; sunt ocrotitori ai învățământului teologic, fie că vorbim de școala teologică de aici, de la Timișoara, cea de la Arad, care anul acesta împlinește 202 ani de Învățământ instituțional, sau de oriunde altundeva pe acest ogor al lui Dumnezeu; și pentru că ne îndeamnă să fim prieteni cu Dumnezeu și cu oamenii, după cuvântul Mântuitorului: „Voi prietenii Mei sunteți de veți face câte Eu poruncesc vouă” (Ioan 15, 14). Ori Sfinții Trei Ierarhi au făcut cele ce lor le-au fost poruncite și prietenii oamenilor și ai lui Dumnezeu au fost și sunt. 

La mulți ani binecuvântați tuturor teologilor și celor care poartă numele Sfinților astăzi sărbătoriți, dar mai ales celor care oglindesc în propriile vieți învățăturile Sfințior Vasile, Grigorie și Ioan!”, a spus Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul.

30 ianuarie 2024, sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi, ocrotitorii învățământului teologic, hramul Catedralei Mitropolitane din Timișoara unde în împreună-rugăciune și slujire cu Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan, Preasfințitul Părinte Episcop Vicar Paisie Lugojanul și soborul de preoți și diaconi a fost și Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, făcând ca, prin purtarea în rugăciune, și cetatea noastră să audă glasul celor șapte clopote ce vesteau dimineață invitația la nunta fiului de împărat și să răspundă cu bucurie chemării. 

 

 

 

Redacția Glasul Cetății își rezervă dreptul de a selecta și modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.