Național Social Cultură Comunicate de Presă Ultima oră
Cercetare umanistă și inovare în mediul academic clujean. Workshop de deschidere a proiectului GAR 2023-029: ADELIS
Cercetare umanistă și inovare în mediul academic clujean. Workshop de deschidere a proiectului GAR 2023-029: ADELIS
26/01/2024 ⋅ 0 comentarii

Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, și Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” organizează marți, 30 ianuarie 2024, ora 9.30, workshop-ul de deschidere a proiectului GAR 2023–029: Alimentația în documentele etnografice și lingvistice interbelice din patrimoniul institutelor clujene ale Academiei Române. Corpus digital de referințe și transferul cunoașterii către sectorul agroalimentar–ADELIS, finanțat de Academia Română prin Fundația „Patrimoniu”, axa „Cercetări privind dezvoltarea durabilă a României”.

Proiectul va fi implementat în intervalul 1 ianuarie 2024–31 decembrie 2025, de o echipă de 12 cercetători, care abordează subiectul hranei din perspectivele teoretico-metodologice ale unor domenii diverse: etnologie, dialectologie, lexicografie, gastronomie moleculară, biotehnologie și inginerie alimentară, nutriție și dietetică. Derulate într-o formulă pluridisciplinară și interinstituțională inedită în peisajul academic românesc, activitățile proiectului au ca principale obiective:

  • accesibilizarea, printr-o platformă web, a informațiilor despre alimentația rurală existente în fondurile documentare interbelice gestionate de Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” și Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”;
  •  dezvoltarea experimentală a zece produse alimentare în stațiile-pilot ale Facultății de Știința și Tehnologia Alimentelor din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, pe baza rețetelor tradiționale identificate în manuscrisele cercetate;
  •  creșterea gradului de conștientizare a comunităților privind importanța pe care patrimoniul alimentar o are în definirea identității lor culturale, dar și privind posibilitatea utilizării acestuia ca resursă pentru dezvoltarea antreprenoriatului, a agroturismului și turismului rural.

Este pentru prima dată când două structuri de cercetare cu profil umanist ale Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române se poziționează ca parteneri instituționali capabili să transfere cunoaștere înspre domeniul cercetării aplicate și al inovării, al creării de produse alimentare și programe de educație care răspund provocărilor societale actuale.

Evenimentul va avea loc în Sala de conferințe a Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române și online, pe platforma Zoom, și va fi onorat de prezența acad. Doru Pamfil, președintele Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, cercetătorul Adrian Tudurachi, directorul Institutului de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, cercetătoarea Cosmina Timoce-Mocan, director de proiect, și alte personalități marcante ale comunității academice clujene. Redacția Glasul Cetății își rezervă dreptul de a selecta și modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.