Național Din Arad Religie Ultima oră
(FOTO) Sute de arădeni au participat la Liturghia Arhierească săvârșită de PS Emilian, de Rusalii, la hramul de vară al Mănăstirii Hodoș-Bodrog
(FOTO) Sute de arădeni au participat la Liturghia Arhierească săvârșită de PS Emilian, de Rusalii, la hramul de vară al Mănăstirii Hodoș-Bodrog
04/06/2023 ⋅ 0 comentarii

Unde le-ar sta mai bine fraților a fi astăzi împreună, dacă nu acasă, la odihnitorul adăpost al Bisericii? Și, da, cu atât mai mult în timpul acestui astăzi, când îi sărbătorim întemeierea. Este Pogorârea Duhului Sfânt, Cincizecimea sau Rusaliile, este praznicul Întemeierii Bisericii creștine, este timp, de ce nu, de detașare de la cele lumești pentru a privi, cu nădejde, bucurie și liniște, spre cele cerești. Avem chiar și o minivacanță pentru asta.

Spre cele cerești au privit și sutele de credincioși care au ales să participe la Liturghia Arhierească săvârșită de Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, la hramul de vară al celei mai vechi de zile mănăstiri ortodoxe, cu viață monahală continuă, din România: Mănăstirea Hodoș-Bodrog. Și n-am putea să nu privim în această zi a Păgorârii Duhului Sfânt, după cum chiar Ierarhul ne-a invitat să o facem, în timpul cuvântului de învățătură așezat la sufletele credincioșilor,  spre neștiutul număr al șirului de invocări ale Sfântului Duh, care au țesut timpul, spre slava lui Dumnezeu și folosul cetății, în cele peste opt secole de atestare documentară a vieții monahale în acest sfânt lăcaș de închinare. 

Putem, oarecum, intui, dar niciodată contabiliza în cifre... pentru că adevărata contabilizare a prezenței Duhului Sfânt se face doar în frumusețea descoperirii lui Dumnezeu, căci, ne spune Icosul 11 al Acatistului Preasfântului și de viață Făcătorului Duh, că acolo unde Duhul Sfânt „a răsărit fie și doar pentru o clipă, în locul cel de taină al sufletului, strălucind ca un fulger, neuitată este frumusețea descoperirii Tale, prin care se preschimbă, cu preschimbare dumnezeiască și înfricoșată cuviință, făptura cea din tina”. Am încercat în această dimineață să numărăm de câte ori îi cerem Duhului Sfânt, în acest Acatist, să vină... N-am  reușit. Să fi fost până într-o sută, să fi fost peste o sută acel „VINO”, cine mai știe în fața bogăției acelor rânduri care îi cer să vină și să se sălășluiască între noi?

CUVÂNTUL IERARHULUI


Mângâietorule, Duhul Adevărului, Dătătorule de Viață, sălășluiește-te întru noi

„Praznicul sau Sărbătoarea Rusaliilor ne adună pentru a sărbători întemeierea Bisericii Creștine, Trupul tainic al Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Sfântul Evanghelist Luca, ne istorisește astfel: „Și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt, ce vine repede, și a umplut toată casa unde ședeau ei (Apostolii). Și li s-au arătat, împărțite, limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei. Și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea Duhul să grăiască”. Iar după cuvântarea Sfântului Apostol Petru s-au botezat „ca la trei mii de suflete” (Fapte 2, 2-4; 41).

Așa a început o perioadă nouă în istoria mântuirii neamului omenesc, când a luat ființă în chip văzut Biserica, adică Împărăția lui Dumnezeu pe pământ, plinind sensul Întrupării, al Jertfei de pe Cruce și al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos.

Cincizecimea, adică a cincizecea zi după Învierea Domnului, este ziua voită de Dumnezeu Tatăl, făgăduită de Dumnezeu Fiul și împlinită de Dumnezeu Duhul Sfânt. Este Ziua deplinei revelații a Sfintei Treimi în lume: crearea, mântuirea și sfințirea.

De la Pogorârea Duhului Sfânt nu mai trebuie să ne socotim izolați și independenți unul de altul, ci în comuniune și părtași ai aceluiași Trup al lui Hristos. Este o singură Biserică, fiindcă unul este Capul ei Hristos și toți credincioșii sunt mădulare ale aceluiași Trup Tainic al lui Hristos

Există un singur corp și un singur Duh, această unitate fiind consfințită de Duhul Sfânt în ziua Cincizecimii.

Pentru noi, creștinii, cea mai mare bucurie este să trăim împreună cu Hristos Domnul, „păzind unitatea Duhului întru legătura păcii”, după cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel (cf. Efeseni 4,3).

Deosebită și minunată a fost lucrarea Sfântului Duh asupra Apostolilor. Ei au devenit oameni noi. Din oameni fricoși, acum îndrăzneți și curajoși; din oameni simpli, acum plini de înțelepciune, după făgăduința Domnului Hristos: „…Veți lua putere, venind  Duhul Sfânt peste voi, și Îmi veți fi Mie martori în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria și până la marginea pământului” (Fapte 1,8).

Din inima lor, plină de harul Duhului Sfânt, au curs „râuri de apă vie” (cf. Ioan 8,38). Minunea lucrării Sfântului Duh prin Sfinții Apostoli a făcut ca în Ziua Rusaliilor să primească Botezul aproximativ trei mii de persoane (cf. Fapte 2). Așa s-a născut Biserica celor dintâi botezați în numele Sfintei Treimi. 

Duhul Sfânt este Izvorul vieții celei noi în Iisus Hristos. El ne naște ca fii pentru Împărăția Cerurilor, prin Taina Sfântului Botez; ne întărește în credință și viața virtuoasă prin Taina Mirungerii; ne tămăduiește prin Taina Sfântului Maslu; ne sfințește bucuriile vieții în Taina Cununiei; dăruiește Bisericii părinți duhovnicești prin Taina Preoției, și ne unește cu Mântuitorul Iisus Hristos prin Taina Euharistiei.

Sfântul Duh, „Duhul Adevărului care de la Tatăl purcede” (cf. Ioan 15,26), este Cel ce cercetează (cf I Corinteni2, 4-16), caută și face ca Biserica să fie „stâlp și temelie Adevărului” (cf. I Corinteni 3,15).

Aici, la Sfânta Mănăstire Hodoș Bodrog, la hramul bisericii noi, ne rugăm și ne gândim la câte invocări ale Sfântului Duh, la Sfânta Liturghie și celelalte Sfinte Slujbe s-au săvârșit în cei peste 846 de ani (1177-2023) de la atestarea documentară a vieții monahale!...

Mulțumim Sfântului Duh, celei de a treia Persoane a Sfintei Treimi, pentru harul și toate darurile revărsate asupra noastră, asupra acestei mănăstiri, a eparhiei, a țării noastre și a lumii. 

Mulțumim lui Dumnezeu pentru Biserica în care ne-am născut și creștem, pentru tot ceea ce este frumos în lume, pentru armonia naturii, cerul înstelat și minunățiile care ne înconjoară și ne fac viața frumoasă pe pământ.

Să zicem împreună cu Sfântul Apostol Pavel: „Darul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi (noi) cu toți” (II Corinteni 13,13), Amin.”, a spus Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul.

4 iunie 2023, Pogorârea Duhului Sfânt, Întemeierea Bisericii creștine, Liturghie Arhierească, Slujba Vecerniei celei Mari, hramul de vară al Mănăstirii Hodoș-Bodrog, Duminica a 8-a după Paști și totodată Duminica Părinților și a Copiilor. O zi cu mult verde, cu multă bogăție de ie purtată în Liturghie, cu bucurie și împreună-rugăciune, acasă, în casa lui Dumnezeu. O zi în care, în timpul Vecerniei Mari, s-au făcut rugăciuni speciale de invocare a Duhului Sfânt, iar cele câteva sute de tineri de toate vârstele au cântat împreună cu Ierarhul și soborul slujitor „Binecuvântat ești, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce preaînțelepți pe pescari ai arătat, trimițându-le lor Duhul Sfânt și printr-înșii lumea ai vânat, Iubitorule de oameni, mărire ție”, dar și „La mulți ani” pentru toți cei ce fac parte din Biserica lui Hristos și în mod special pentru Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei, care a împlinit astăzi frumoasa și binecuvântata vârstă de 87 de ani. 

 

Redacția Glasul Cetății își rezervă dreptul de a selecta și modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.