Național Utile Diverse
Înmatricularea mașinii în România în 2023
Înmatricularea mașinii în România în 2023
10/01/2023 ⋅ 0 comentarii

În momentul în care șoferii vor să-și înmatriculeze mașina, fie dacă este cumpărată nouă sau de la un alt posesor trebuie să întocmească un dosar care să cuprindă mai multe acte, potrivit stirileprotv.ro.

Lista cu actele necesare diferă în cazul în care mașina este achiziționată de la un dealer auto sau în regim second hand.

De asemenea, contează dacă autovehiculul este cumpărat din România sau din străinătate.

Procedura pentru înmatricularea unei mașini noi cumpărate din România

Înmatricularea autovehiculului se face în termen de 30 de zile după achiziționare.

Pentru a înmatricula mașina, posesorii trebuie să se prezinte la Serviciul de Înmatriculări Auto cu dosarul care să cuprindă toate actele necesare conform Codului Rutier, aprobat prin OUG NR. 195/2002, potrivit drpciv.ro.

Înmatricularea unei mașini la mâna a doua

Pentru a înmatricula un autoturism second hand cumpărat din România, procedura este mai simplă, deoarece se face doar transcrierea și este nevoie de mai puține acte decât în situația în care autoturismul ar fi fost cumpărat de la un dealer auto.

Documentele necesare pentru înmatricularea mașinii second hand

Pentru a înmatricula un autoturism second hand cumpărat din România ai nevoie de următoarele acte:

1. Cererea solicitantului;

2. Certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal competent teritorial, în cazul schimbării: a) domiciliului; b) sediului; c) reședinței în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate.

3. Certificatul de înmatriculare în original;

4. Plăcuțele cu numărul de înmatriculare și dovada de plată a contravalorii celor noi și după caz, a tarifului legal de atribuire a unei combinații preferențiale a numărului de înmatriculare;

5) Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;

6) Dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare

7) Actul de identitate al solicitantului, în original.

În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu: certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului), precum și împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;

8) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

Cererea solicitantului se poate descărca de la finalul articolului.

Taxele pentru înmatricularea unui autovehicul second hand cumpărat din România

Înainte de a întocmi dosarul cu toate actele necesare înmatriculării, oamenii trebuie să plătească anumite taxe, după cum urmează:

► Certificatul de înmatriculare - 49 de lei;

Suma se poate achita prin internet banking, virament bancar, mandat poștal, numerar la sucursalele BCR și în rețeaua de stații de Plata SelfPay.

► Plăcuțele de înmatriculare - 40 de lei;

Plăcuțele de înmatriculare se obțin după aprobarea dosarului și au dimensiunea 110 x 520 mm de formă pătrată. O plăcuță de înmatriculare costă 20 de lei.

Persoanele care doresc să aibă un număr preferențial la plăcuțele de înmatriculare trebuie să plătească încă 90 de lei.

► Asigurare RCA - 300 de lei;

Lista cu unitățile teritoriale și conturile aferente unde se pot achita taxele poate fi descărcată de la finalul articolului.

Înmatricularea unei mașini cumpărate second hand din străinătate

În cazul în care autovehiculul a fost cumpărat second hand dintr-o țară membră UE, oamenii au nevoie de următoarele acte:

1. Cererea solicitantului;

2. Dovada înregistrării în evidențele organului fiscal al autorității publice locale în a cărui rază de competență proprietarul (sau utilizatorul în cazul vehiculelor care fac obiectul unui contract de leasing financiar) își are domiciliul, sediul ori reședința în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate;

Aceasta constă în înscrierea numărului de înregistrare în Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării, pe actul de înstrăinare-dobândire;

În cazul înmatriculării temporare a vehiculelor ce urmează a fi înmatriculate în alt stat nu este necesară depunerea dovezii înregistrării în evidențele organului fiscal al autorității publice locale;

3. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare - 49 lei;

4. Actul de identitate al solicitantului, în original;

În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu: certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului), precum și împuternicirea reprezentatului legal al acestora;

5.  Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât proprietarul vehiculului;

6.  Asigurare RCA încheiată pe numele proprietarului;

7.  Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original şi în copie înregistrat în Registrul de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării în România, instituit la nivelul organului fiscal local;

8. Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport”, emis de ANAF

9. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;

10. Certificatul de autenticitate al vehiculului eliberat de Registrul Auto Român;

11. Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele străine cu numărul de înmatriculare;

12. Plăcuţele cu numărul de înmatriculare a cărui combinație a fost păstrată anterior de către solicitant, în măsura în care acesta intenționează atribuirea combinației păstrate, cu ocazia înmatriculării.

13. Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice (ITP), în termenul de valabilitate a acesteia;

14.  Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (cu excepţia cazului în care acesta solicită atribuirea unei combinații a numărului de înmatriculare păstrate anterior);

Înmatricularea unei mașini noi 

În cazul în care oamenii cumpără un autovehicul nou din România sau din orice țară membră a Uniunii Europeane, dosarul trebuie să conțină aceleași documente ca în cazul vehiculelor second-hand cu excepția: 

Dovezii efectuării inspecției tehnice periodice, a certificatului de autenticitate eliberat de RAR și documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine, în original, precum și plăcuțele străine cu numărul de înmatriculare. 

În cazul în care vehiculul este folosit în sistem leasing se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conţină cel puţin părţile, obiectul şi durata contractului, datele de identificare ale vehiculului şi semnăturile părţilor, în original şi copie;

În plus, pentru înmatricularea unei mașini noi, cumpărate dintr-un stat UE este nevoie de prezentare a dovezii efectuării formalităţilor vamale de import definitiv, sau temporar.

Plata se face prin internet banking, virament bancar, mandat poștal în contul trezoreriei statului.

Taxele pentru înmatricularea unui autovehicul second hand din străinătate

În cazul în care autoturismul este achiziționat din străinătate, solicitantul trebuie să plătească următoarele taxe:

► Taxă pentru traducerea autorizată a documentelor necesare înmatriculării mașini - prețuri începând de la 15 lei/pagină;

► Asigurare RCA pe trei luni - 300 de lei;

► Certificatul de înmatriculare - 49 de lei;

► Verificarea tehnică a mașinii și certificarea autenticității vehiculului la Registrul Auto Român: 450 de lei;

► Taxa pentru eliberarea talonului: 37 de lei;

► Plăcuțe de înmatriculare - 40 de lei pentru numere aleatorii sau 90 de lei pentru numere preferențiale;

Redacția Glasul Cetății își rezervă dreptul de a selecta și modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.