Național Din Arad Social Ultima oră
S-au stabilit locațiile din Arad pentru comerțul cu produse de Moș Nicolae
S-au stabilit locațiile din Arad pentru comerțul cu produse de Moș Nicolae
25/10/2022 ⋅ 0 comentarii

Primăria Municipiului Arad a stabilit locațiile pentru desfăşurarea activităţilor comerciale cu ocazia Sărbătorii de Sf. Nicolae. Suprafața atribuită este de 2 mp/locație, iar fiecare comerciant poate ocupa un singur amplasament, cu asigurarea unei distanțe de minim 2 m între amplasamente.

Acestea sunt repartizate după cum urmează:

 •  B-dul Revoluţiei intersecţia cu str. Crişan nr.1 (Bl. A, între sc. A şi B) – 8 locuri        
 •  B-dul Revoluției nr.24-26 (între poartă și magazinul „Marelbo”) – 10 locuri
 • B-dul Revoluţiei intersecţia cu str. Ion I.C. Brătianu (Bl. 35 până la nr. 33) – 4 locuri                       
 • B-dul Revoluţiei nr. 43 (intrarea în Policlinică şi Banca Transilvania) – 10 locuri
 • B-dul Revoluției nr.84 – 86 (de la ghereta cu cărți până la nr. 88) – 8 locuri
 •  B-dul Revoluției nr. 92 – 96 (între Universitatea de Vest Vasile Goldiș și ”Articole medicale Focus”)  – 8 locuri
 • Zona Boul – Roșu staţia de tramvai spre centru (B-dul Decebal, în spate la postul TRAFO) – 3 locuri
 • Cartier Micălaca – Aleea Borsec – 10 locuri
 • Cartier Micălaca – B-dul N. Titulescu intersecția cu str. V. Lucaciu (între zona verde  și stâlpii metalici din colțul Digi RCS-RDS” ) –  5 locuri
 •  P-ţa U.T.A. – între magazinul ”Profi” si biserică (pe partea dinspre biserică) –  8 locuri
 • P-ţa U.T.A. (Calea Aurel Vlaicu colţ cu str. Bumbacului, între magazinul “Calla” şi patiserie) – 5 locuri
 • P-ţa UTA – Calea Aurel Vlaicu nr. 63 – 67 (între magazinul “Super Mercato” şi Profi) – 5 locuri
 •  Calea Aurel Vlaicu – bl. Z16, bl. Z17 ( între CEC Bank şi magazinul „Mobexpert”) – 8 locuri
 • Calea Aurel Vlaicu, nr. 163, bl. 6 (de la cafeneaua “Platinium” până la colţul dinspre “Kebab House”) – 10 locuri
 • Piața Arenei (pe trotuar în zona magazinului ”Profi”) – 5 locuri

Cererile de participare la eveniment împreună cu documentația se depun direct/personal de către solicitant sau prin împuternicit, în condițiile legii (procură/împuternicire notarială), la Primăria Municipiului Arad, Serviciul Relaţii cu Publicul şi Asociaţii de Proprietari  (camera 5 din Palatul Cenad) sau online, la e-mail: registratura@primariaarad.ro sau la pma@primariaarad.ro , începând cu data de 07.11.2022 până la data de 11.11.2022.

Comerţul ambulant se desfăşoară în perioada 03.12.2022 – 06.12.2022, dar nu înainte de achitarea taxei pentru ocuparea domeniului public la Direcţia Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

Documentaţia pentru obţinerea acordului va cuprinde:

– cererea tip pentru obţinerea acordului de ocupare a domeniului public, care se găseşte pe site-ul Primăriei Municipiului Arad, www.primariaarad.ro  şi la Serviciul Relaţii cu Publicul şi Asociaţii de Proprietari (camera 5) din cadrul Primăriei Municipiului Arad;

 – copie buletin de identitate sau carte de identitate;

 – copie Atestat de producător (vizat la zi);

 – acte firmă (copie certificat de înregistrare+certificat constatator, emise de Oficiul Registrului Comerțului);

 – procură/împuternicire notarială – în cazul în care solicitantul este diferit de persoana care depune cererea.

Condiţiile de desfăşurare a comerţului ambulant cu articole tradiţionale specifice Sărbătorii de Sf. Nicolae în perioada 03.12.2022 – 06.12.2022, sunt următoarele:

– marfa va fi expusă doar în perimetrul locaţiei stabilite;

– este permisă doar comercializarea cu articole tradiţionale specifice Sărbătorii de Sf. Nicolae;

– activitatea desfăşurată nu va afecta circulaţia pietonală și auto și nici activitatea specifică zonei;

– se va respecta curăţenia domeniului public afectat;

– se va deține la locul de vânzare acordul pentru desfășurarea comerțului stradal, eliberat de Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, din cadrul Primăriei Municipiului Arad, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public – în original, documentul de identitate a vânzătorului care să coincidă cu identitatea persoanei menționate în acordul solicitat;

În cazul constatării nerespectării condițiilor amintite anterior, acordul de ocupare a domeniului public se consideră retras de drept.


Redacția Glasul Cetății își rezervă dreptul de a selecta și modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.