Național Din Arad Cultură Religie Ultima oră
(FOTO) Sărbătoare în Cetate! 9 Ierarhi ai BOR au slujit la Catedrala Veche, la deschiderea manifestărilor Bicentenarului Teologiei arădene
(FOTO) Sărbătoare în Cetate! 9 Ierarhi ai BOR au slujit la Catedrala Veche, la deschiderea manifestărilor Bicentenarului Teologiei arădene
30/01/2022 ⋅ 0 comentarii

Sărbătoare în Cetatea Aradului, astăzi, 30 ianuarie, în ziua de prăznuire a Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul  și Ioan Gură de Aur, ocrotitorii teologilor și ai instituțiilor de învățământ teologic. Iar sărbătoarea ne-a fost nouă, arădenilor, cu atât mai mare cu cât astăzi s-a făcut deschiderea manifestărilor Bicentenarului învățământului teologic arădean, iar la sărbătoarea comunității noastre au pus bun început, prin Sfânta Liturghie Arhierească, nouă Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. 

  • ÎPS Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului
  • PS Dr. Lucian Mic, Episcopul Caransebeșului
  • PS Dr. Sofronie Drincec, Episcopul Oradiei
  • PS Dr. Nicodim Nicolăescu, Episcopul Severinului şi Strehaiei
  • PS Dr. Nestor Dinculeană, Episcopul Devei și Hunedoarei
  • PS Siluan Mănuilă, Episcopul ortodox român al Ungariei
  • PS Dr. Daniil Stoenescu, Episcopul Daciei Felix
  • PS Paisie Lugojanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei
  • PS Dr. Emilian Crișanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Aradului

Iar Ierarhilor și credincioșilor prezenți s-au alăturat în duh de bucurie oficialități locale și județene, reprezentanți ai celor două Universități arădene și urmași ai foștilor dascăli ai Facultății de Teologie din Arad. 

Solemnă, ca într-o binecuvântată șezătoare a binelui în Casa Domnului, sărbătoarea de astăzi a Cetății Aradului, prin care s-a deschis calea celor 24 de popasuri duhovnicești prin care se va marca împlinirea a 200 de ani de la înființarea, în Arad, a primului Institut Teologic din Transilvania, a subliniat încă o dată că nu este doar a comunității academice și religioase arădene, nu doar a Aradului, nu doar a Transilvaniei ci a României de pretutindeni. A României de pretutindeni, pentru că de la Arad, de 200 de ani, profesorii și absolvenții de Teologie au dat și dau mărturie lumii, indiferent de locul în care și-au desfășurat sau își desfășoară lucrarea, că în urmă cu două secole Hristos a poposit în Cetatea/casa noastră ca odinioară în casa lui Zaheu, prin înființarea acestui institut.

 Vorbirea cu Dumnezeu și despre Dumnezeu

Despre însemnătatea, bucuria, contextul și binecuvântarea deschiderii de astăzi a manifestărilor Bicentenarului teologieie arădene, în ziua de prăznuire a Sfinților 3 Ierarhi și în Duminica lui Zaheu, am vorbit, așa cum v-am obișnuit, cu Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul. 

„Anul acesta 2022, Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi are pentru teologia arădeană o semnificație aparte. Pe lângă faptul că ei sunt ocrotitorii școlilor teologice, Arhiepiscopia Aradului, Facultatea de Teologie Ortodoxă și Universitatea „Aurel Vlaicu” sărbătoresc în mod deosebit, aniversarea a 200 de ani de învățământ teologic instituțional la Arad.

Desigur că învățământul teologic de la Arad are ca fundament Sfânta Scriptură și teologia Sfinților Părinți. Cei 200 de ani de teologie arădeană sunt parte integrantă din ceea ce înseamnă teologia Bisericii creștine. Totodată ne gândim că și înainte de anul 1822 a fost o activitate teologică în Eparhia Aradului, chiar dacă nu era instituționalizată. 

Academia Teologică, Institutul Teologic, Facultatea de Teologie (denumirile purtate de această școală de-a lungul celor 200 de ani), plus Seminarul Teologic prin grija și implicarea ierarhilor, a preoților profesori și a cadrelor didactice, au pregătit pentru Arad și Transilvania preoți, profesori, învățători, oameni care au contribuit la dezvoltarea spirituală, educațională, culturală a Bisericii și a poporului român.

Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, au fost și rămân modele de slujire bisericească, interpretare scripturistică și pregătire teologică pentru toți iubitorii de viață creștină în Dumnezeu. Ei sunt modele excepționale de smerenie, ascultare și dragoste pentru unitatea Bisericii. Acești Sfinți Părinți s-au impus atât prin trăirea Sfintei Evanghelii în viața de zi cu zi, dar mai cu seamă prin explicarea acesteia în numeroase omilii, scrieri, lucrări teologice și în egală măsură prin acte de filantropie, constituindu-se în adevărate repere în opera teologică și socială a Bisericii până astăzi.

Sfinții Trei Ierarhi au trăit și activat în secolul al IV-lea, un secol cu numeroase erezii care au zdruncinat unitatea Bisericii, cu multe crize economice, instabilitate socială, frământări politice și probleme medicale. Însă cu multă credință în Dumnezeu și dragoste față de Biserică, ei au contribuit la lămurirea unor învățături teologice și au strălucit prin lucrarea pastoral-misionară, rugăciune și teologhisire, solidaritate socială, muncă și milostenie, soluționând mare parte din problemele bisericești și sociale ale vremii.

Unul dintre marii teologi și mărturisitori ai Bisericii noastre în secolul al XX-lea, Părintele Ilarion Felea, fost profesor la Academia Teologică din Arad, ancorat în teologia Sfinților Părinți, ne învață astfel: „Credința în Dumnezeu face oamenii morali, serioși, virtuoși, devotați, buni, iubitori, cumpătați. Credința în Dumnezeu face cu putință cugetarea dreaptă, ordinea socială, progresul... și viața fericită. Fără Dumnezeu nu este nici adevăr, nici libertate, nici moralitate, nici omenie, nici cultură” ( „Religia iubirii”).

La recomandarea Sfântului Sinod al Bisericii noastre Ortodoxe, Arhiepiscopia Aradului pregătește canonizarea (icoana, troparul, acatistul, slujbele) Părintelui Ilarion Felea. Preot, teolog și mărturisitor al credinței ortodoxe, Părintele Ilarion îi reprezintă pe toții dascălii de frunte ai teologiei arădene, învățământ teologic care a polarizat toată zona de vest a țării.

Aniversarea a 200 de ani de învățământ teologic la Arad ne responsabilizează și pe noi, slujitorii de astăzi. De aceea, Arhiepiscopia Aradului în parteneriat cu Universitatea „Aurel Vlaicu” a înființat Școala „Episcop Ioan Mețianu”, pentru a oferi copiilor și tinerilor arădeni un învățământ românesc și creștin de calitate și folositor Bisericii și societății românești.

Ierarhii, preoții, profesorii, studenții, elevii și credincioșii ne inspirăm din viața și opera Sfinților Trei Ierarhi, dar să nu uităm să ne rugăm cu rugăciunile lor. Ne inspirăm din opera slujitorilor teologiei arădene, dar să nu uităm să susținem Facultatea de Teologie și Seminarul Teologic.

Zaheu din Ierihon (Evanghelia Duminicii a 32-a după Rusalii, Luca 19, 1-10) s-a urcat în sicomor pentru a-L vedea pe Dumnezeu. L-a primit pe Dumnezeu în casa lui și a stat de vorbă cu El. Dumnezeu îngăduie și acum ca săracii să coexiste cu cei bogați, cei bolnavi cu cei sănătoși, cei slabi cu cei tari, pentru a ne testa bunătatea, și ca să ne pună la încercare credința și dragostea.

Să-L primim pe Dumnezeu în casa ființei noastre și să stăm de vorbă cu El, aducându-ne aminte de înaintașii noștri: sfinți, părinți, profesori, oameni buni.”, ne-a spus Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Aradului. 

Litughia de astăzi, 30 ianuarie 2022, ca o șezătoare a binelui în Casa Domnului


Privind de undeva de la înălțime momentul Cuvântului de învățătură rostit de Preasfințitul Părinte Daniil Stoenescu, Episcopul Daciei Felix, gândul ne-a purtat la șezătorile de odinioară ale satului românesc, acolo unde oamenii dădeau sensul acela unic, profund, al ideii de comunitate. Ori, Catedrala Veche, cu Preasfinția Sa așezat pe un scaun în fața Sfântului Altar și rostindu-și cuvântul de învățătură, arăta ca o șezătoare a binelui în Casa Domnului. 

„De fiecare dată, în ultimii 21 de ani, ca episcop al românilor din fosta Iugoslavie, ori de câte ori am săbătorit bicentenarul vreunei biserici ortodoxe românești din Voivodina, am amintit aceste verset despre umblarea patriarhului Enoh cu Dumnezeu, vreme de 200 de ani: „Şi a umblat Enoh cu Dumnezeu două sute de ani, iar apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a răpit Dumnezeu” (Facere 5, 22-24).

N-aș putea să încep cuvântul meu din această sfântă zi de Duminică a lui Zaheu vameșul și sfântă zi de praznic al Sfinților Trei Ierarhi, altfel decât cu acest cuvânt. Pentru că fiind mic de statură, eu însumi mă grăbesc să alerg și să mă sui în sicomorul lui Zaheu din Evanghelia de astăzi, ca să pot vedea și contempla mai bine intrarea Bicentenarului în Ierihonul Aradului. Tot așa cum Zaheu este numit mai marele vameșilor, tot așa și Aradul este mai marele vameșilor smeriți din templul României, mai ales datorită faptului că este poarta de intrare și de ieșire înspre ținuturile de dincolo de vest ale țării noastre. În Duminica de astăzi se cuvine să ne adăpostim la umbra sicomorului lui Zaheu Vameșul, ca să-L întâlnim pe Doamnul nostru Iisus Hristos și ca El să poposească în casa vieții și a sufletului nostru. 

Enoh a umblat cu Dumnezeu vreme de 200 de ani. Teologia arădeană umblă cu Dumnezeu de 200 de ani (1822 - 2022). Spune Sfânta Scriptură că la un moment dat Enoh nu s-a mai văzut, pentru că l-a răpit Dumnezeu. 

Teologia arădeană, precum Enoh, la bicentenar, am putea spune că trăiește începând de astăzi o răpire duhovnicească așa cum Enoh Patriarhul a fost răpit de Dumnezeu. Teologia arădeană trăiește anul acesta o răpire duhovnicească. Teologia arădeană, de astăzi înainte, pe parcursul celor 24 de popasuri duhovnicești teologice și științifice, trăiește o răpire duhovnicească, un extaz ca treaptă spre epectazele Sfântului Grigorie de Nyssa.  Am răspuns invitației Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, care m-a hirotonit ca diacon în anul 1985 în această Catedrală, de a fi astăzi aici, parte a acestei sărbători a teologiei arădene. O Facultate de la a cărei catedră, vreme de 11 ani, am predat viața, învățăturile și scrierile Sfinților Părinți. 

Să înveți pentru tine însuți, să înveți pe alții apoi și să scrii pentru alții, contemporani și urmași.  Așa cred că au făcut Sfinții Trei Ierarhi și tot așa au făcut și dascălii și învățăceii de la Fcultatea de Teologie Ortodoxă din Arad. De aceea, să continuăm să învățăm pentru noi înșine ca să putem îndeplini cea de a doua treaptă, a învăța pe alții, și să scriem sinteza cunoștințelor noastre pentru cei ce vin după noi. Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze și acest bicentenar să fie o piatră de hotar în linia și traseul teologiei arădene.”, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Daniil Stoenescu.  

Rugăciune pentru înaintași și cuvânt de mulțumire din partea Arhiepiscopului Aradului, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei Seviciu 

Într-un firesc al zilei, un firesc al recunoștinței față de ctitorii, profesorii și ostenitorii învățământului teologic arădean care astăzi au fost martorii celor de pe pâmânt săvârșite, din Înaltul Cerului, Ierarhii prezenți au săvârșit slujba Parastasului. 

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a mulțumit Ierarhilor care au fost astăzi prezenți la Arad, oficialităților și credincioșilor care au fost martori ai acestei zile prin participarea la Sfânta Liturghie Arhierească ce a marcat începutul manifestărilor Bicentenarului. 

„Suntem într-un moemnt deosebit al slujbelor de astăzi. Am încheiat Sfânta Liturghie ridicând mulțumire lui Dumnezeu pentru două veacuri de existență a primei școli teologice în Transilvania. Unitatea noastră bisericească, națională, a fost totdeauna un dat dintru început, pentru că am fost încreștinați din primul veac și dovezile sunt multe prin centrele episcopele pe care le-a înregistrat istoria, așadar noi ne-am simțit una în credință și în faptă cu tot ceea ce este înălțător pentru poporul întreg, pentru pământul nostru strămășesc și este bine că reînnoim permanent aceste simțământ al nostru. 

Se cuvine să ne amintim de toți aceia care au contribuit nu numai la unitatea noastră națională, ci și la dezvoltarea științei, culturii, să aibă fiecare îndeletnicire un fundament. Am făcut astăzi pomenire pentru toți cei ce s-au jertfit pentru renumele teologiei arădene și ne-am rugat pentru sănătatea tuturor și bună sporire a celor care urmează să continue o tradiție sfântă. Mulțumesc tuturor celor prezenți, din partea conducerii Arhiepiscopieie Aradului dar și a Școlilor teologice. Prin soborul Arhiereilor de astăzi am vrut să subliniem legăturile noastre, legăturile care au existat de-a lungul vreumurilor între școlile teologice, mai ales din această latură de vest a țării. Avem multe școli teologice, dar ne bucurăm să fim între cele care au cultivat încă dintr-o vreme în care românii s-au făcut cunoscuți  și s-au impus în istoria universală. Dumnezeu să ne ajute să putem continua pe aceeași linie, iar peste zeci și sute de ani să îți aducă aminte și alții de noi.”, a spus Arhiepiscopul Aradului, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei Seviciu. 


Prin această primă parte a debutului manifestărilor Bicentenarului teologiei arădene, Liturghia Arhierească, oficiată de cei 9 Ierarhi împreună cu un ales sobor de preoți și diaconi, a unit pământul cu Cerul și Cerul cu pământul. O unire a mâinilor, cugetelor și a sufletelor prin care ziua de 30 ianuarie a anului 2022 tocmai a fost trecută în filele istoriei ca piatră de hotar între trecutul și viitorul învățământului teologic arădean. 

După Sfânta Liturghie, în Aula Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” Arad a avut loc Festivitatea inaugurală a Bicentenarului Teologiei arădene.

Redacția Glasul Cetății își rezervă dreptul de a selecta și modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.