Național Din Arad Religie Ultima oră
”Sfinții Ioan Scărarul și Calinic de la Cernica, modele de întărire pe calea spre mântuire” - PS Emilian Crișanul, în Duminica a 4-a din Postul Paștelui
”Sfinții Ioan Scărarul și Calinic de la Cernica, modele de întărire pe calea spre mântuire” - PS Emilian Crișanul, în Duminica a 4-a din Postul Paștelui
11/04/2021 ⋅ 1 comentarii

Vindecare, fericire, mântuire. Post, credință, rugăciune, fapte bune, dragoste, sfințenie. La o primă privire putem lesne crede că înșiruirea celor mai înainte scrise pot fi simple tag-uri folosite adesea pentru a ajuta utilizatorii/cititorii să găsească informații și conținut asemănător în mediul online. Se poate, da, și asta.

Însă această a patra treaptă pe Calea spre Înviere este cu mult mai mult decât atât, tocmai pentru adună la adăpostul ei un dar plin de lumină și har (adevăratul tag, care adună la un loc suflete nu doar cititori sau utilizatori) pe care Dumnezeu ni-l așează spre bucurie în această a 4-a Duminică, cunoscută ca fiind a Sfântului Ioan Scărarul. Și pesemne că mare ne este risipirea și nevoia dacă rânduiala Bisericii și a celei de dincolo de noi ni-l aduce spre model de determinare, dragoste și sporire întru cele duhovnicești din mijlocul celor pământești, pe lângă Sfântul Ioan Scărarul cu a sa ”Scară”, și pe Sfântul Calinic de la Cernica, rod și icoană a familiei creștine și a poporului român. Totul încununat de o Evanghelie în care ni se vorbește atât despre vindecarea prin credință, rugăciune și post, dar și despre  fericirea de a fi pe calea lui Dumnezeu. O cale pe care descoperim că sărăcia cu duhul, lacrimile, blândețea, flămânzirea și însetarea de dreptate, milostivirea, curăția inimii, facerea de pace și chiar prigonirea pentru dreptate, așezate în Dumnezeu, aduc fericirea. 

Despre bogăția duhovnicească a acestei Duminici ne-a vorbit Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, încredințându-ne că ne putem mântui atât în mănăstire cât și în parohie, subliniind totodată că poverile, încercările sau ispitele pe care le avem în familie sau la serviciu n-ar trebui să ne despartă de Dumnezeu, folosindu-le ca scuză pentru lipsa rugăciunii sau neparticiparea la viața Bisericii, ci din contră să le folosim ca ajutor pentru a urca pe Scara Raiului. Scară pe care ne sunt astăzi așezați ca modele și repere spre mântuire Sfinții Ioan Scărarul și Calinic de la Cernica.

Cuvântul Ierarhului


Duminica a 4-a din Postul Mare este denumită a Sfântului Cuvios Ioan Scărarul, iar la Sfânta Liturghie sunt rânduite spre citire două fragmente din Sfânta Evanghelie și anume Vindecarea fiului lunatic (Marcu 9, 17-32) și Predica de pe munte - Fericirile (Matei 4,25; 5, 1-12). În această duminică prăznuim și pe Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, episcopul Râmnicului.

Vindecarea de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fiului lunatic ne descoperă puterea Lui dumnezeiască de a vindeca pe oameni, dar și puterea Lui asupra duhurilor rele, care cuprind uneori persoana umană. Totodată, Evanghelia arată puterea limitată a ucenicilor Domnului înainte de Înviere și Pogorârea Duhului Sfânt, care nu l-au putut vindeca pe fiul unui tată. Observăm și rolul credinței în împlinirea unei cereri adresată lui Dumnezeu, precum și importanța rugăciunii și a postului în lucrarea harului vindecător.

Dacă cerem ceva folositor de la Dumnezeu să cerem cu credință, iar rugăciunea noastră să fie sinceră și rostită din inimă, dar și în stare de postire, de jertfă și deschidere față de Preasfânta Treime: „Cred Doamne! Ajută necredinței mele”.

Toți părinții își doresc copii sănătoși. Pentru aceasta muncesc și fac o mulțime de sacrificii. Grija și jertfa lor trebuiesc răsplătite cu dragoste și rugăciune.

Sfânta Biserică a rânduit ca în Duminica a 4-a din Post să fie cinstit Sfântul Cuvios Ioan Scărarul, el fiind o pildă vie de postire și de îndreptare pe calea către mântuire. Sfântul Ioan a scris o carte „Scara”, de unde și supranumele lui de Scărarul, lucrare ce cuprinde 33 de capitole în care sunt descrise 33 de virtuți, ca pe o scară pe care urcă omul la cer. El ne îndeamnă să urcăm treaptă cu treaptă toate virtuțile și să ajungem la credință, nădejde și la cea mai puternică virtute: dragostea. Pe baza învățăturii Mântuitorului Iisus Hristos, inclusiv a Predicii de pe munte, Sfântul Ioan Scărarul ne cheamă să fim statornici în practicarea virtuților, a postului și a rugăciunii pentru a dobândi fericirea veșnică din Împărăția lui Dumnezeu. „Rugăciunea ține lumea”, spune Sfântul Ioan.

Pomenim astăzi și pe Sfântul Ierarh Calinic (1787-1868), care în secolul al XIX-lea a fost 32 de ani starețul mănăstirii Cernica (1818-1850), iar 18 ani a fost episcopul Râmnicului (1850-1868). Sfântul Calinic a fost un mare postitor și rugător. Chiar dacă a avut griji administrative în conducerea mănăstirii și apoi a episcopiei, fiind și deputat în Divanul ad-hoc, el a reușit să aibă o viață ascetică și plină de har. Pentru viața lui sfântă, Dumnezeu l-a înzestrat cu darul facerii de minuni. Sfântul Calinic a luptat pentru Unirea Principatelor Române, a ctitorit multe biserici și mănăstiri, cea mai importantă fiind Mănăstirea Frăsinei, unde a așezat rânduieli monahale și program de rugăciune ca la Muntele Atos. A înființat o tipografie și a tipărit multe cărți folositoare pentru clerici și credincioși. Moaștele Sfântul Calinic se găsesc la Mănăstirea Cernica unde numeroși pelerini merg să-l cinstească și să-l roage să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru ei.

De multe ori căutăm modele pentru viața noastră creștinească spre a ne întări credința și lucrarea în dorința de a dobândi viața veșnică. Avem astfel de modele în această duminică, prin pomenirea a doi mari sfinți: Sfântul Ioan Scărarul și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica. Doi sfinți care ne demonstrează că putem să ne mântuim și în mănăstire și în parohie. Chiar dacă avem responsabilități ca părinți sau părinți spirituali, responsabilități administrative în societate, se poate ajunge la comuniunea sfântă cu Dumnezeu și la starea de sfințenie. Mulțimea problemelor pe care le avem în familie și la serviciu nu trebuie să se transforme în scuze pentru lipsa timpului pentru rugăciune, pentru neparticiparea la slujbele Bisericii și nepreocuparea pentru post și fapte bune. Familia și munca nu sunt piedici în calea către mântuire, ci dimpotrivă ne ajută să sporim în har, credință, dragoste și fapte bune. „Creștinii nu se nasc, ci se fac”, spune Sf. Ioan Scărarul. Să ne ajute Dumnezeu cu răbdare și dragoste să urcăm împreună pe scara virtuților în Biserică, în familie și mijlocul poporului dreptcredincios”, a spus Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, în Duminica a 4-a din Postul Paștelui. 

11 aprilie 2021, Duminica Sfântului Ioan Scărarul, prăznuirea Sfântului Calinic de la Cernica, Vindecarea fiului lunatic, Predica de pe munte și chemarea/ tag-ul :) de a fi uniți în vremuri cheltuite fără prea multă socoteală, de a fi împreună în urcușul pe cea mai frumoasă scară, cea a Raiului, la capătul căreia să ne părtășim de bucuria de a fi ajuns Acasă.


Redacția Glasul Cetății își rezervă dreptul de a selecta și modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.

11.04.2021 23:42
Larisa Horgos
"Fericiti vor fi" ..... cei care, prin virtuti vor urca, treapta cu treapta, scara spre Rai...