Din Arad Religie Ultima oră
Nașterea Domnului, speranță și ajutor în vremuri de pandemie. Liturghie Arhierească și hirotonie întru preot și diacon la Catedrala Veche
Nașterea Domnului, speranță și ajutor în vremuri de pandemie. Liturghie Arhierească și hirotonie întru preot și diacon la Catedrala Veche
25/12/2020 ⋅ 0 comentarii

Hristos S-a născut! Astăzi S-a născut Cel făr' de-nceput, cum au zis prorocii. Și cine ar putea cuprinde și pătrunde pe deplin bucuria și măreția zilei ce ne este dat a o trăi astăzi?

Zi în care Cerul și pământul în cântec rasună, îngeri și oameni cântă împreună,   când din cer Cuvântul în trup se arată, iar noaptea din lume zi se face îndată. Și câte multe și frumoase versuri de colinde care ne așează cu Dumnezeu la masă n-am putea culege pentru a încerca măcar a înțelege taina și minunea zilei! Culegem, cântăm, ne bucurăm însă doar de noi depinde dacă Îl primim sau Îl refuzăm spre naștere și sălășluire în ieslea cea dinlăuntru a sufletelor noastre. Asta pentru că ”Dumnezeu a ales calea smerită, tainică, de a veni la noi, încât El poate fi primit sau refuzat de către noi.”, după cum a spus Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul în Cuvântul de învățătură rostit astăzi în Catedrala Veche din Arad. Catedrală-iesle a Nașterii Domnului, sub a cărei cupolă și deschidere spre înaltul cerului, Preasfințitul Emilian, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, s-a rugat și a mijlocit pentru cercetarea și desăvârșirea viei sădite de dreapta lui Dumnezeu. 

Încărcătura duhovnicească a zilei a fost cu atât mai mare cu cât credincioșii care au participat la Liturghia Arhierească săvârșită în ziua de prăznuire a Nașterii Domnului și-au putut pleca genunchii și înălța inimile în timpul hirotoniei întru preot a Părintelui Diacon Tiberiu Ardelean, viitor slujitor al Catedralei Vechi, iar a tânărului teolog Flavius Lazăr întru diacon pentru Parohia Iratoș, și sfințirea Crucii care va fi așezată pe una dintre turlele catedralei. 

Cuvântul Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul, la Nașterea Domnului 2020


Nașterea Domnului - speranță și ajutor în vremuri de pandemie

”Sărbătoarea Nașterii Domnului sau Crăciunul este cea mai populară sărbătoare creștină din lume, fiind percepută în mod deosebit ca sărbătoare a darurilor făcute altora pentru a răspunde darului pe care Dumnezeu-Tatăl l-a făcut oamenilor dăruind pe Unicul Său Fiu pentru viața lumii (după cum ne spune Sf. Evanghelist Ioan 3,16).

Ne-am pregătit aproape toți pentru această Sărbătoare, prin rugăciune, post, spovedanie, împărtășire, colinde și daruri. Prin această pregătire, noi Îl întâmpinăm pe Fiul lui Dumnezeu Întrupat din Fecioara Maria, El, Iisus Hristos, Cel care unește dumnezeirea necreată cu umanitatea creată; cerul și pământul, veșnicia cu timpul, pentru ca nouă să ne dăruiască viața cerească veșnică.

Taina Întrupării și a Nașterii Domnului ne descoperă „Lumina cunoștinței” pe care Biserica o laudă în troparul sărbătorii Crăciunului. Lumina cunoștinței, ca sens prim și unic al existenței, se identifică în Taina Crăciunului cu iubirea lui Dumnezeu pentru oameni. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii (Ioan 8,12), ne dăruiește, prin cuvintele și faptele Sale în istorie, prin prezența și lucrarea Sa în sufletele noastre, daruri, har, lumină și viață veșnică.

Fericitul Augustin spune că „Fiul lui Dumnezeu este născut în veșnicie din Tată, fără mamă, iar Fiul Omului este născut în timp dintr-o mamă, fără tată”. Iar Sfântul Ioan Evanghelistul scrie despre Cuvântul Întrupat: „Și Cuvântul S-a făcut trup și S-a sălășluit între noi și am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har și de adevăr” (Ioan 1,14).

Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos este sărbătoarea iubirii nesfârșite a lui Dumnezeu pentru lume, este Taina Fiului lui Dumnezeu, Care S-a făcut om din iubire desăvârșită față de om, care este temelia și inima credinței creștine.

Urmând credinței Sfinților Apostoli, Sfinții Părinți ai Bisericii, cuvioșii, mărturisitorii, teologii, imnografii și melozii, au preamărit și evidențiat taina iubirii nesfârșite a lui Dumnezeu pentru lume. Coborârea sau venirea Fiului lui Dumnezeu către noi ne cheamă să ne înălțăm și noi spre El, să-L întâmpinăm în viața noastră. El a luat chip sau față de om, pentru ca omul să nu-și mai întoarcă fața sa de la Dumnezeu. Prin nașterea Lui în călătoria Fecioarei Maria și a Dreptului Iosif către Bethleem, El este mai degrabă călător sau pelerin într-o lume schimbătoare, contradictorie, care uneori Îl primește, alteori Îl respinge. El vine la noi ca un copil care are nevoie de adăpost și hrană, de iubire și ocrotire, pentru a ne învăța să-L primim pe Dumnezeu atunci când primim și ajutăm oamenii care au nevoie de ajutorul nostru. El vrea să răspundem iubirii Sale în mod liber, nu forțați. Făcându-se Om asemenea nouă, afară de păcat, Dumnezeu a ales calea smerită, tainică, de a veni la noi, încât El poate fi primit sau refuzat de către noi.

După cum spune Sf. Ap. Pavel (Galateni 4,4-7), Nașterea Domnului Iisus Hristos reprezintă actul răscumpărării omului, este începutul înfierii duhovnicești a omului sau începutul îndumnezeirii lui prin harul lui Dumnezeu.

Într-o lume parțial limitată, confuză, alterată etc., să acceptăm învățătura și educația lui Hristos, Care ne învață: „Lăsați copiii să vină la Mine...”; „Iubiți-vă unii pe alții...”; „Voi sunteți lumina lumii...”; „Cel ce crede în Mine, viu va fi...”; „Fiți milostivi, precum și Tatăl vostru Cel ceresc milostiv este...”.

Astăzi, lumea se află în pandemie, familia creștină se confruntă cu diferite crize economice, morale și spirituale (sărăcie, depresie, șomaj, avort, divorț, libertinaj, abandonarea copiilor, sectarism, fanatism și prozelitism religios ș.a.). De aceea, Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos ca Prunc ne cheamă să acordăm mai multă atenție familiei, prin iubire, credință, educație și fapte bune. Să arătăm iubire și bunătate în jurul nostru, să fim fiii luminii.

Chiar dacă suntem în pandemie, să nu-L ținem pe Domnul Hristos în „carantină”. Să-L primim în viața noastră, în familie și comunitate, pentru că El ne aduce din cer, har, putere, daruri și ajutor, nu viruși sau covid. Să ședem cu Domnul Iisus Hristos la masă în Biserică și familie, fără mască și fățărnicie, să povestim cu El traiul nostru de pe pământ, cum am pregătit peștera Bethleemului ființei și familiei noastre, pentru a ne binecuvânta munca, rugăciunea, roadele pământului și comuniunea noastră.

Vă dorim tuturor Sărbători binecuvântate de prezența și lucrarea Domnului Hristos, cu sănătate, dragoste, liniște și bună voire!”, a spus Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul

25 decembrie 2020, Nașterea Domnului, Liturghie Arhierească, hirotonii întru preot și diacon, și bucuria sufletească de a fi împreună de Crăciun. Pentru că recunoaștem, și numai gândul de a participa și scrie, așa cum am făcut-o în perioada premergătoare și următoare Învierii Domnului, de dincolo de ușile închise ale Catedralei, în absența credincioșilor, ne-a chiar împovărat și întristat la un moment dat. 

Dar astăzi am fost împreună în bucurie și în Liturghie. Ce contează că pe cel aflat în biserică din dreapta sau stânga ta nu-l cunoști personal, atât timp cât știi că sufletele cântă același colind?

”Deschide ușa, creștine

Ascultă colinda bine!

Hai la Viflaim, să ne minunăm

Să-l primim pe Domnul Slavei, Lui să ne-nchinăm

Se vestesc minuni, ce-au venit de sus

Într-un staul din cetate, S-a născut Iisus!”

CRĂCIUN FERICIT, cu gânduri de bine tuturor: celor aflați pe patul de spital, celor care împletesc iesle a Nașterii Domnului prin prinderea cu dragoste a mâinilor și a inimilor cu cei aflați în nevoie sau suferință, celor aflați departe de casă, părinți și familie, și tuturor celor care chiar în zi de Crăciun fiind nu pot sta împreună cu familiile, chemați fiind să slujească semenilor prin slujbele unde sunt angajați. Sărbători cu bucurie Vouă, tuturor!

Hristos se naște, măriți-L! Hristos din ceruri, întâmpinați-L! 

MAI MULTE IMAGINI POT FI VĂZUTE AICI

 

Redacția Glasul Cetății își rezervă dreptul de a selecta și modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.