Național Religie Ultima oră
Liantul iubirii milostive și iertătoare. Duminica a 11-a după Rusalii
Liantul iubirii milostive și iertătoare. Duminica a 11-a după Rusalii
23/08/2020 ⋅ 0 comentarii

Duminica a 11-a după Rusalii ne aduce în fața sufletului și a minții Pilda datornicului nemilostiv. O pildă cât o piatră de hotar, la umbra căreia ar trebui să ne odihnim suficient de mult cât să înțelegem rânduiala dumnezeiască pusă lumii pentru buna ei funcționare. O rânduială care ne vorbește discret despre liantul iubirii- un liant în care, odată așezați, trebuie să iertăm, să fim responsabili, să înmulțim binele și să fim drepți.

Iertarea. Ce cuvânt, dar mai ales ce stare! Și presupunând că zilnic rostim rugăciunea Tatăl nostru, singuri de așezăm în acest rost zicând ”Și ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri”.

Evanghelia zilei: ”Zis-a Domnul pilda aceasta: Asemănatu-s-a Împărăţia Cerurilor omului împărat care a hotărât să facă socoteala cu slugile sale. Şi, începând să facă socoteala, i s-a adus un datornic cu zece mii de talanţi. Dar, neavând el cu ce să plătească, stăpânul său a poruncit să fie vândut el şi femeia lui și copiii şi toate câte are, ca să se plătească datoria. Deci, căzându-i în genunchi, sluga aceea i se închina, zicând: Stăpâne, îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti ţie tot! Iar stăpânul slugii aceleia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul şi i-a iertat şi datoria. Dar, ieșind, sluga aceea a găsit pe unul dintre cei ce slujeau cu el și care-i datora o sută de dinari. Și, punând mâna pe el, îl sugruma, zicând: Plăteşte-mi ce eşti dator! Deci, căzând cel ce era slugă ca și el, îl ruga zicând: Mai îngăduieşte-mă şi îţi voi plăti! Iar el nu voia, ci, mergând, l-a aruncat în închisoare până ce va plăti datoria. Iar celelalte slugi, văzând cele petrecute, s-au întristat foarte mult şi, venind, au spus stăpânului toate cele întâmplate. Atunci, chemându-l stăpânul său îi zise: Slugă vicleană, toată datoria aceea ţi-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea, oare, ca și tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, precum şi eu am avut milă de tine? Şi, mâniindu-se stăpânul lui, l-a dat pe mâna chinuitorilor până ce-i va plăti toată datoria. Tot aşa şi Tatăl Meu cel ceresc vă va face vouă, dacă fiecare dintre voi nu va ierta greșelile fratelui său, din toată inima.” (Matei 18, 23-35)

Astăzi, în pilda datornicului nemilostiv, milostivirea nemăsurată a Lui Dumnezeu față de oameni este calculată, pentru buna noastră înțelegere, în iertarea față de datornicul nemilostiv: ”Doamne, îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti ţie tot. Iar stăpânul slugii aceleia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul şi i-a iertat şi datoria...”. L-a iertat! I-a iertat datoria de 10.000 de talanți.

Ce face datornicul iertat? Rupe liantul iubirii milostive și iertătoare în care tocmai fusese așezat prin primirea iertării, prin neiertatea la rândul său a celui care îi datora 100 de dinari.

Fusese iertat de o enormă datorie (10.000 de talanți / talant = 49 kg aur), dar, la rându-i, nu poate ierta o datorie infimă, echivalentă a 500 de grame de argint. Nu numai că rupe liantul dar și creează un hău al propriei nedreptăți, încât Dumnezeu, văzându-Și nesocotită bunătatea, Se vede nevoit a-Și arăta dreptatea.

Nu pedepsește, ci îndreaptă! ”Slugă vicleană, toată datoria aceea ţi-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea, oare, ca şi tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, precum şi eu am avut milă de tine? Şi mâniindu-se stăpânul lui, l-a dat pe mâna chinuitorilor, până ce-i va plăti toată datoria...”

Să fim, așadar conștienți că Dumnezeu este bun, însă atunci când Îi nesocotim bunătatea și abuzăm cu bună știință de ea, atunci dreptatea Sa va fi cea care va înlocui bunătatea și s-ar putea ca acest lucru să producă în noi un cutremur cu mult mai mare celui produs atunci când am rupt de bunăvoie liantul.

Astăzi ne-a fost pusă înaintea conștiinței și a conștienței o Evanghelie a iertării, a responsabilității și a înmulțirii binelui, pentru ca însușindu-ne-o să facem din ea lumina vieții noastre care să consolideze liantul iubirii în care am fost lăsați a viețui în vremelnica trecere pe acest pământ. 

Un liant al iubirii milostive și iertătoare în care iertate ne sunt greșelile ”precum şi noi iertăm greşiţilor noştri”.

 

Redacția Glasul Cetății își rezervă dreptul de a selecta și modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.