Național Din Arad Cultură Religie Ultima oră
(FOTO) ”Intrarea în biserică a Maicii Domnului, icoana copilăriei noastre” - PS Emilian Crișanul, la Schitul Tămand
(FOTO) ”Intrarea în biserică a Maicii Domnului, icoana copilăriei noastre” - PS Emilian Crișanul, la Schitul Tămand
21/11/2019 ⋅ 0 comentarii

”Pe cea mai aleasă din toate neamurile, pe Sfânta Pruncă ce se aduce astăzi de Sfinţii săi Părinţi în biserica Domnului şi se aşază în Sfânta Sfintelor, spre sălăşluirea Împăratului tuturor, cu cântări de laudă şi cu mulţime de făclii să o întâmpinăm...”. Sfântă Pruncă scrie în condacul I din Acatistul Intrării în biserică a Maicii Domnului. Și cum s-ar putea altfel, vorbind despre cea care avea să Îl nască pe Fiul Dumnezeu și care, la doar trei ani a fost dusă la Templu? 

Făcuți fiind deja câțiva pași pe Calea Bethleemului, Biserica ne așează în fața sufletului și a minții praznicul Intrării Maicii Domnului în biserică. Sărbătoare din care putem lesne culege bucuria și nădejdea că la capătul acestui post ne vom regăsi în fața unei iesle frumos îngrijită și rostuită cu fapte bune pentru ca mai apoi să putem cânta împreună: ”Hristos Se naşte, măriţi-L, Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L, Hristos pe pământ, înălţaţi-vă!”.

Pentru Schitul Tămand din Arad, așezat sub Veșmântul Maicii Domnului, bucuria sărbătorii a fost cu atât mai mare cu cât Sfânta Liturghie a fost una arhierească, săvârșită de un sobor de preoți și diaconi condus de Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului. 

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a vorbit maicilor și credincioșilor prezenți despre bucuria și nădejdea acestei sărbători, dar și despre cât de importantă este implicarea concretă a așezării copiilor în leagănul părintesc al Maicii Domnului. 

Sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului ne duce cu gândul la Drepții Părinți ai Fecioarei Maria, Sfinții Ioachim și Ana, care au încredințat-o pe fiica lor templului lui Solomon din Ierusalim, așa după cum făgăduiseră lui Dumnezeu înainte de dobândirea unui copil.

Multe făgăduințe fac oamenii în fața lui Dumnezeu atunci când se află în necaz sau suferință. Unii se țin de promisiuni, alții nu. Sfinții Părinți Ioachim și Ana și-au ținut făgăduința, că dacă vor avea un prunc, îl vor închina Domnului. 

Istoria acestei sărbători (eveniment) nu o cunoaștem din Sfânta Scriptură, ci din Sfânta Tradiție. Așadar, la vârsta de trei ani Fecioara Maria este dusă la templu, fiind încredințată purtării de grijă a lui Dumnezeu și preotului Zaharia, unde rămâne timp de 12 ani, până la vârsta de 15 ani. Tradiția ne spune că preotul Zaharia a primit-o în templu și a dus-o în Sfânta Sfintelor, locul acesta fiind considerat locașul prezenței lui Dumnezeu. 

Aici, în Sfânta Sfintelor, se păstrează Chivotul Sfânt cu Tablele Legii, mana cerească și toiagul lui Aron. În acest loc sfânt, intra odată pe an arhiereul, când aducea jertfă de împăcare a poporului cu Dumnezeu.

Este semnificativă prezența, rugăciunea și lucrarea Fecioarei Maria în templu și Sfânta Sfintelor, având în vedere că ea va deveni Născătoare de Dumnezeu, „Biserică sfințită și rai cuvântător”, Icoană a Bisericii, cea care pregătește legătura dintre Biserica Vechiului Testament și a Noului Testament.

Fiul lui Dumnezeu, Plinitorul Legii și al profețiilor, Răscumpărătorul oamenilor, Mântuitorul, „Lumina lumii”, „Apa cea vie”, Hrana cea dumnezeiască, se va naște ca Om din Fecioara Maria pentru noi oamenii. 

De aceea, ziua de astăzi este un praznic de bucurie, de nădejde și preamărirea a Maicii Domnului și a Fiului ei.

Fecioara Maria a intrat în Biserică și s-a pregătit pentru a-L naște pe Dumnezeu ca Om.

Părinții noștri ne-au dus la biserică pentru a deveni fii ai lui Dumnezeu prin Taina Botezului.

Ori de câte ori intrăm în biserică, avem prilejul de a ne înălța sufletul la Dumnezeu și de a-L coborî pe El în inimile noastre. Mai mult, avem posibilitatea de a ne hrăni dumnezeiește cu Sfânta Euharistie spre iertarea păcatelor și dobândirea vieții veșnice.

Atunci când mergem la biserică, Maica Domnului ne însoțește  cu mijlocirea ei, iar rostind cuvintele Sfintei Elisabeta: „Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău” ( Luca 1,42), arătăm dragostea față de Fiului lui Dumnezeu și mama Lui.

Faptul că părinții noștri ne-au botezat și închinat în Biserică, semnifică orientarea vieții noastre pe calea credinței, iubirii și ascultării față de Dumnezeu.

Mai este loc în biserici pentru copii și tineri. Pe lângă ora de religie din școli este necesară o implicarea concretă de așezare a copiilor în leagănul părintesc al Maicii Domnului, în brațele Mântuitorului Iisus Hristos, Care a spus, „Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți, căci Împărăția lui Dumnezeu este a unora ca aceștia” (Luca 18,16).

Ce frumoasă este icoana prezenței părinților sau a bunicilor cu copiii în Sfânta Biserică!

Să consolidăm familia creștină și să binecuvântăm Biserica prin intrarea noastră în Casa lui Dumnezeu, în Peștera din Bethleem sau Grădina Ghetsimani, eficientă, evlavioasă și încrezătoare în ajutorul lui Dumnezeu și dragostea Maicii Domnului”, a spus Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul.  

21 noiembrie, o zi al cărei timp, bine înțeles și întrebuințat, ne pregătește pentru întâmpinarea Pruncului Iisus în ieslea sufletului nostru. 

”Hristos Se naşte, măriţi-L, Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L, Hristos pe pământ, înălţaţi-vă!”

Redacția Glasul Cetății își rezervă dreptul de a selecta și modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.