Național Cultură Ultima oră
”Totul pentru Țară, nimic pentru mine”. Testamentul Regelui Carol I
”Totul pentru Țară, nimic pentru mine”. Testamentul Regelui Carol I
20/04/2020 ⋅ 0 comentarii

Se împlinesc astăzi 181 de ani de la nașterea Regelui Carol I, Cel a cărui deviză a fost ”Totul pentru Țară, nimic pentru mine” și care, în 48 de ani de domnie a făcut dintr-o provincie otomană o ţară europeană modernă, prosperă şi respectată: România, această ”de Dumnezeu binecuvântată Ţară”.

Poate că tocmai acum, când timpul ne permite mai mult decât altădată, putem să ne aplecăm cu mai multă atenție asupra Testamentului Său:

 

TESTAMENTUL MEU

scris şi iscălit de propria mea mână la 14/26 februarie 1899, în Capitala mea, Bucureşti.

Scris de mine în luna lui februarie 1899, pentru a fi publicat prin «Monitoriu» după moartea mea, cu rugămintea ca ultima mea voinţă şi dorinţă să fie urmate tocmai cum le-am descris aici de propria mea mână, fiind încă voinic şi sănătos.

Având aproape 60 de ani, privesc ca o datorie ca să mă hotărăsc a lua cele din urmă dispoziţii. Alcătuind acest testament, mă gândesc, înainte de toate, la iubitul meu popor, pentru care inima mea a bătut neîncetat şi care a avut deplină încredere în mine. Viaţa mea era aşa strâns legată de această de Dumnezeu binecuvântată Ţară, că doresc să-i las, şi după moartea mea, dovezi vădite de adâncă simpatie şi de viul interes pe care le-am avut pentru dânsa. Zi şi noapte m-am gândit la fericirea României, care a ajuns să ocupe acuma o poziţie vrednică între statele europene:m-am silit ca simţământul religios să fie ridicat şi dezvoltat în toate straturile societăţii şi ca fiecare să împlinească datoria sa, având ca ţintă numai interesele statului.

Cu toate greutăţile pe care le-am întâlnit, cu toate bănuielile care s-au ridicat, mai ales la începutul Domniei mele, în contra mea, expunându-mă la atacurile cele mai violente, am păşit, fără frică şi fără şovăire, înainte pe calea dreaptă, având nemărginită încredere în Dumnezeu şi în bunul simţ al credinciosului meu popor. Înconjurat şi sprijinit de fruntaşii ţării, pentru care am avut totdeauna o adâncă recunoştinţă şi o vie afecţiune, am reuşit să ridic, la gurile Dunării şi pe Marea Neagră, un stat înzestrat cu o bună armată şi cu toate mijloacele spre a putea menţine frumoasa sa poziţie şi realiza odată înaltele sale aspiraţiuni.

Succesorul meu la tron primeşte o moştenire de care va fi mândru şi pe care el o va cârmui, am toată speranţa, în spiritul meu, călăuzit fiind de deviza:

”Tot pentru Ţară, Nimic pentru mine”

Mulţumesc din suflet tuturor care au lucrat cu mine şi care m-au servit cu credinţă, iert acelora care au scris şi au vorbit în contra mea, căutând a mă calomnia sau a arunca îndoieli asupra bunelor mele intenţiuni.

Trimiţând tuturor o ultimă salutare plină de dragoste, rog ca şi generaţiile viitoare să-şi amintească, din când în când, de acela care s-a închinat cu tot sufletul iubitului său popor, în mijlocul căruia el s-a găsit aşa de fericit. Pronia cerească a voit ca să sfârşesc bogata mea viaţă:am trăit şi mor cu deviza mea, care străluceşte în armele României:Nihil sine Deo!

 

Îl putem citi și, de ce nu, să reflectăm ce am reușit, chiar și numai în cei 30 de ani de libertate, să facem din deviza sa.... Fiecare în parte și toți împreună!

 Noi, cei de acum. Noi, cei ai anului 2020. Noi, cei care fără prea mult tremur în voce cerem ”foc peste catedrale”. Noi, cei pentru care ”cinismul, interesul îngust și lașitatea” sunt parcă prea familiare....

 

Redacția Glasul Cetății își rezervă dreptul de a selecta și modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.